FSD3138 Kuolema, menetys ja muisto 2014

Aineisto on käytettävissä (C) vain tutkimukseen ja ylempiin opinnäytteisiin (esim. väitöstutkimukseen, pro graduun ja ylemmän AMK-tutkinnon opinnäytetyöhön). Aineistoa ei saa käyttää opetukseen, opiskeluun (esim. harjoitustöihin) tai alempiin opinnäytteisiin.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Suomalaisen Kirjallisuuden Seura (SKS). Arkisto
  • Koski, Kaarina (Turun yliopisto. Humanistinen tiedekunta)
  • Suomen Akatemian Mieli ja toinen -projekti

Asiasanat

hautajaiset, henkimaailma, kaipaus, kuolema, kuolemanjälkeinen elämä, luopuminen, menetys, muistelu, muistot, paranormaalit ilmiöt, saattohoito, sairastuminen, surutyö, vainajat, vanhukset

Sisällön kuvaus

Aineisto sisältää suomalaisten kirjoituksia kuolemasta. Kirjoituksissa käsitellään läheisten kuin omaakin kuolemaa, läheisen kuoleman vaikutusta elämään, ihanteellista kuolemaa ja kuoleman jälkeistä elämää. Lisäksi kirjoittajat pohtivat suomalaisten suhtautumista kuolemaan ja aihepiiriin liittyviä yliluonnollisia kokemuksia. Aineiston keräsivät yhteistyössä Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran arkisto ja Suomen Akatemian Mieli ja toinen -projekti (SA266573), jossa tutkitaan ihmismieltä ja yliluonnollisina pidettyjä ilmiöitä.

Kirjoitukset olivat vapaamuotoisia ja ne poikkesivat toisistaan sisällöltään ja laajuudeltaan. Osa kirjoituksista piti sisällään yksityiskohtaisia kuvauksia kuolemantapauksista ja niihin liittyvistä tuntemuksista. Osa käsitteli puolestaan yleisellä tasolla jaettuja ajatuksia kuolemasta. Usein kirjoituksissa pohdittiin suhdetta kuolleeseen henkilöön, ikävää ja kaipausta, kuolleen kanssa yhdessä koettuja asioita ja niiden vaikutuksia kirjoittajan elämään.

Kirjoituskutsussa kirjoittajaa pyydettiin kertomaan, miten nykyään kuolemaan suhtaudutaan Suomessa, millaisena nähdään hyvä elämän loppuminen ja miten siihen voi itse vaikuttaa. Edelleen toivottiin näkemyksiä laitoshoidon vaikutuksista kuolevan ja omaisten suhteeseen ja siihen, voiko yhteiskunnassamme puhua kuolemasta vapaasti ja miten kuolevaan tai menetystä surevaan henkilöön suhtaudutaan. Viimeisenä kirjoittajaa pyydettiin kertomaan unessa tai valveilla koetuista kuolemaan tai vainajiin liittyvistä selittämättömistä tai paranormaaleista ilmiöistä, kuten vainajan kohtaamisesta.

Kirjoitusten taustatietoina ovat kirjoittajan ammatti, syntymävuosi, asuinmaakunta ja sukupuoli. Aineistosta on tehty jatkokäyttäjälle html-versio, jonka hakemiston avulla kirjoituksia on helppo selata.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.