FSD3146 Uudistuvat sosiaali- ja terveyspalvelut 2015

The dataset is (C) available for research only (including Master's, doctoral and Polytechnic/University of Applied Sciences Master's theses). The dataset may not be used for teaching, study (e.g. seminar papers, essays) or other theses (Bachelor's theses or equivalent).

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Aalto, Anna-Mari (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos)
  • Muuri, Anu (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos)
  • Syrjä, Vesa (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos)

Keywords

krooniset taudit, käyttö, lääkkeet, sairaalat, sairaus, sosiaalipalvelut, terveydentila, terveyskeskukset, terveyspalvelut, tyytyväisyys, työterveyshuolto, vaihto, vammaispalvelut

Abstract

Uudistuvat sosiaali- ja terveyspalvelut 2015 -kyselytutkimuksessa selvitetään Suomessa asuvien kokemuksia ja näkemyksiä sosiaali- ja terveyspalveluista. Kyselyllä pyrittiin saamaan tietoa sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttäjistä ja heidän näkemyksistään palveluita koskien.

Vastaajille esitetyt kysymyksen käsittelivät luottamusta sosiaali- ja terveyspalveluihin, vaikutusmahdollisuuksia ja palvelujen asiakaslähtöisyyttä, sähköisten palvelujen käyttöä, terveyspalvelujen käyttöä, omia tai lapsen hoitoon liittyviä kokemuksia terveyspalveluista sekä omaa terveydentilaa. Lisäksi esitettiin kysymyksiä työterveyshuollosta, viimeisestä lääkärikäynnistä, sosiaalipalveluiden käytöstä sekä pyydettiin mielipiteitä sosiaali- ja terveydenhuollon rahoituksesta ja kustannuksista.

Taustamuuttujia olivat ikä, siviilisääty, talouden koko, työelämään osallistuminen, asuinpaikan tyyppi, asumismuoto, sukupuoli sekä useita aluemuuttujia.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.