FSD3152 Energia-asenteet 2015

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Energiateollisuus ry (ET)

Keywords

asenteet, aurinkoenergia, bioenergia, ekoenergia, energia, kivihiili, maakaasu, sähkömarkkinat, sähköntuotanto, tuulienergia, vesivoima, ydinenergia, ydinvoimalat, öljy

Abstract

Tutkimuksessa selvitettiin väestön suhtautumista energiapoliittisiin kysymyksiin. Kysymyksillä kartoitettiin vastaajien mielipiteitä erilaisista energia-asioita koskevista käsityksistä, kannanotoista, mielipiteistä, uskomuksista, arvostuksista, asenteista ja tiedoista.

Aluksi vastaajalta kysyttiin mielipiteitä eri sähköntuotantomuotojen käytön lisäämisestä tai vähentämisestä ja tiedusteltiin suhtautumista ilmastonmuutokseen. Seuraavaksi vastaajalle esitettiin väittämiä energia-asioista, kuten niiden ympäristöhaitoista ja ydinvoiman vastuullisuudesta. Väittämissä käsiteltiin ensimmäistä kertaa tarkemmin vesivoimaa. Lopuksi vastaajaa pyydettiin arvioimaan eri tahojen tietolähteiden luotettavuutta keskusteltaessa sähköntuotannosta ja energiapolitiikasta.

Taustamuuttujina ovat sukupuoli, ikäryhmä, asuinkunnan koko, maakunta, peruskoulutus, ammatillinen koulutus, ammattiryhmä, talouden vuositulot ja poliittinen suuntautuneisuus.

Study description in machine readable DDI-C 2.5 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.