FSD3152 Energia-asenteet 2015

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Energiateollisuus ry (ET)

Asiasanat

asenteet, aurinkoenergia, bioenergia, ekoenergia, energia, kivihiili, maakaasu, sähkömarkkinat, sähköntuotanto, tuulienergia, vesivoima, ydinenergia, ydinvoimalat, öljy

Sisällön kuvaus

Tutkimuksessa selvitettiin väestön suhtautumista energiapoliittisiin kysymyksiin. Kysymyksillä kartoitettiin vastaajien mielipiteitä erilaisista energia-asioita koskevista käsityksistä, kannanotoista, mielipiteistä, uskomuksista, arvostuksista, asenteista ja tiedoista.

Aluksi vastaajalta kysyttiin mielipiteitä eri sähköntuotantomuotojen käytön lisäämisestä tai vähentämisestä ja tiedusteltiin suhtautumista ilmastonmuutokseen. Seuraavaksi vastaajalle esitettiin väittämiä energia-asioista, kuten niiden ympäristöhaitoista ja ydinvoiman vastuullisuudesta. Väittämissä käsiteltiin ensimmäistä kertaa tarkemmin vesivoimaa. Lopuksi vastaajaa pyydettiin arvioimaan eri tahojen tietolähteiden luotettavuutta keskusteltaessa sähköntuotannosta ja energiapolitiikasta.

Taustamuuttujina ovat sukupuoli, ikäryhmä, asuinkunnan koko, maakunta, peruskoulutus, ammatillinen koulutus, ammattiryhmä, talouden vuositulot ja poliittinen suuntautuneisuus.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.