FSD3191 Julkisen alan työhyvinvointi 2014

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Pekka, Toni (Keva)
  • Perhoniemi, Riku (Keva)

Keywords

esimiestyö, kirkon työntekijät, kunta-ala, työhyvinvointi, työkyky, työn kuormittavuus, työolot, työprosessit, työyhteisöt, työympäristö

Abstract

Tutkimuksessa tarkasteltiin kunta-alan ja kirkon henkilöstön kokemuksia työoloista ja työhyvinvoinnista. Kohderyhmänä oli kunnallisen eläkelain mukaan vakuutetut henkilöasiakkaat sekä seurakuntien, seurakuntayhtymien, tuomiokapitulien ja kirkkohallituksen virka- ja työsuhteiset työntekijät, jotka on vakuutettu evankelis-luterilaisen kirkon eläkelain perusteella.

Vastaajia pyydettiin ottamaan kantaa erilaisiin väitteisiin. Kysymysten aihe-alueita olivat esimiestyö, työyhteisöjen toimivuus, työn kuormittavuus, työprosessit ja töiden sujuvuus. Lisäksi vastaajilta tiedusteltiin näkemyksiä osaamisen kehittämisestä ja kehittämismyönteisyydestä. Edelleen kysyttiin työkyvystä ja työssä jatkamisen tukemisesta, koetusta väkivallasta ja epäasiallisesta kohtelusta. Kyselyn lopussa aihe-alueina olivat työhyvinvointi ja työn ilo.

Taustamuuttujina on ammattiasema, työsuhteen laatu, sukupuoli, ikäryhmä ja ammattiala.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.