FSD3202 Ikäihmisten hoiva ja palvelut 2010

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Anttonen, Anneli (Tampereen yliopisto. Yhteiskuntatieteiden tiedekunta)
  • Kröger, Teppo (Jyväskylän yliopisto)
  • Van Aerschot, Lina (Tampereen yliopisto. Yhteiskuntatieteiden tiedekunta)

Keywords

arki, asuminen, avuntarve, itsenäinen selviytyminen, julkiset palvelut, läheiset, omaishoito, palvelut, terveydentila, terveyspalvelut, yksityiset palvelut

Abstract

Tutkimuksessa tutkittiin yli 75-vuotiaiden ikäihmisten kokemuksista palveluista ja tarpeista. Tutkimus toteutettiin Jyväskylässä ja Tampereella. Tutkimuksen rahoittajana toimi Suomen Akatemia.

Aluksi kysyttiin vastaajien asumisesta ja heidän yhteyksistään läheisiinsä. Lisäksi kysyttiin vastaajien arjen haasteista ja selviytymisestä sekä kuka mahdollisesti auttaa heitä arjessaan. Vastaajilta pyydettiin myös arvioimaan avun riittävyyttä ja tulevaisuuden kehitystä.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tilaa selvitettiin pyytämällä vastaajia arvioimaan niiden kehittymistä. Edelleen kysyttiin mistä vastaajat hankkivat tarvitsemansa palvelut. Vastaajien terveydentilaa selvitettiin kysymällä mahdollisista sairauksista, vammoista sekä muistamisesta.

Taustamuuttujina oli sukupuoli, ikä, siviilisääty, perhemuoto, lasten lukumäärä, koulutus ja kotitalouden tulot.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.