FSD3215 Ananda-lehden joogakysely 2013

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Salomäki, Hanna (Kirkon tutkimuskeskus)
  • Ketola, Kimmo (Kirkon tutkimuskeskus)
  • Vuojus, Taneli (Kirkon tutkimuskeskus)
  • Broo, Måns (Åbo Akademi. Uskontotieteen laitos)

Keywords

elämänkatsomus, henkinen kasvu, henkisyys, jooga, maailmankatsomus, uskonnollisuus, uskonto

Abstract

Kyselyssä kartoitetaan Ananda-lehden lukijoiden käsityksiä joogasta sekä erilaisista elämänkatsomuksellisista ja uskonnollisista kysymyksistä. Kysymykset käsittelivät vastaajien uskontoa, henkisyyttä ja maailmankatsomusta sekä kiinnostusta joogaan ja henkisyyteen.

Aluksi vastaajille esitettiin lukuisia uskontoa, jumalallisuutta, yliluonnollisuutta, henkisyyttä ja todellisuutta koskevia väittämiä. Seuraavaksi kysyttiin, millaisista lehden jutuista vastaajat olivat eniten kiinnostuneita, onko heillä säännöllisiä jooga- tai muita henkisiä harjoituksia ja kuinka usein. Lisäksi kysyttiin, mitä erilaisia joogasuuntauksia vastaaja on kokeillut ja millaisia erilaisia henkisyyteen tai joogaan liittyviä asioita vastaajat olivat kokeneet tai millaisiin tapahtumiin he olivat osallistuneet. Tämän jälkeen haluttiin tietää tärkein syy joogan harjoittamiseen ja missä joogaa tai muita henkisiä harjoituksia yleensä tehtiin. Lopuksi tiedusteltiin, kuinka usein vastaajat kävivät kirkossa ja missä määrin he uskoivat erilaisiin uskonnollisiin asioihin.

Taustamuuttujia olivat sukupuoli, ikä (luokiteltu), koulutus, kuuluminen uskonnolliseen yhdyskuntaan, asuinpaikkakunnan tyyppi ja viime vaaleissa äänestetty puolue.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.