FSD3225 Kauppa- ja tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoiden hyvinvointi 2017-2018

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Ollila, Kaisa-Mari (Tampereen yliopisto)

Keywords

hyvinvointi, korkeakouluopiskelu, opetusmenetelmät, opiskelijaelämä, opiskelijajärjestöt, opiskelijat, opiskelumotivaatio, sosiaaliset verkostot, yhteisöllisyys, yliopistot

Abstract

Aineisto koostuu Tampereen yliopiston kauppa- ja tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoiden kirjallisista vastauksista liittyen heidän kokemaansa hyvinvointiin.

Opiskelijoita pyydettiin vastaamaan kahdeksaan lyhyeen kirjoitustehtävään, joiden teemat käsittelivät yliopisto-opiskelijoiden hyvinvointia. Yksittäisten kysymysten teemoja olivat opiskelijan hyvinvointi, motivaatio, vahvuudet, opintojen hyvät ja huonot hetket, opettajat ja opintojen ohjaus, yliopistoyhteisö, opiskelun ja muun elämän yhteensovittaminen sekä sosiaaliset suhteet.

Taustatietoina kysyttiin mm. ikää, sukupuolta, tutkinto-ohjelmaa sekä sitä, missä vaiheessa vastaaja on opinnoissaan.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.