FSD3235 Asumispreferenssit maaseutu-kaupunki -välivyöhykkeiden uusilla asuinalueilla 2013

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Muilu, Toivo (Oulun yliopisto)
  • Mäntysalo, Raine (Aalto-yliopisto)
  • Vihinen, Hilkka (Luonnonvarakeskus (Luke))

Keywords

asenteet, asuinalueet, asuinympäristö, asuminen, elintavat, kaupunkikuva, liikkuminen, maaseutu, työssäkäynti, viihtyvyys

Abstract

Tutkimuksessa kartoitettiin neljän kaupunkiseudun asukkaiden asumismieltymyksiä kaupungin ja maaseudun välisillä alueilla. Tutkimus on osa Suomen Akatemian Asumisen tulevaisuus (ASU-LIVE) tutkimusohjelmaa ja Suomen Akatemia on myös rahoittanut sitä.

Aluksi kyselyssä kerättiin tietoja vastaajien nykyisestä asumismuodosta, mahdollisesta vapaa-ajan asunnosta, rakennustavoista sekä energia- ja lämmitysmuodoista. Seuraavaksi vastaajia pyydettiin arvioimaan oman asuinalueensa viihtyisyyttä, turvallisuutta, luonnonläheisyyttä, mainetta, rakentamisen tiiviyttä ja joukkoliikenneyhteyksiä.

Tämän jälkeen kyselyssä selvitettiin vastaajien työssäkäyntiä ja yleisesti liikkumista asuinalueella. Näitä aiheita selvitettiin kysymällä muiden muassa työmatkan kestosta ja pituudesta sekä palveluiden sijainnista ja eri kulkuvälineiden käytöstä. Seuraavaksi selvitettiin vastaajien muuttosyitä ja asuinpaikan valinnan perusteita väitteiden ja mielipidekysymysten avulla. Lopuksi selvitettiin vastaajien mielikuvia, asenteita ja identiteettiä kaupunkeihin ja maaseutuun liittyen.

Taustamuuttujina aineistossa ovat vastaajan sukupuoli, ikä, asuinmuoto, asuinalue, kotitalouden rakenne, koulutus, pääasiallinen toiminta ja ammattiasema.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.