FSD3235 Asumispreferenssit maaseutu-kaupunki -välivyöhykkeiden uusilla asuinalueilla 2013

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Muilu, Toivo (Oulun yliopisto)
  • Mäntysalo, Raine (Aalto-yliopisto)
  • Vihinen, Hilkka (Luonnonvarakeskus (Luke))

Asiasanat

asenteet, asuinalueet, asuinympäristö, asuminen, elintavat, kaupunkikuva, kulkutavat, maaseutu, työssäkäynti, viihtyvyys

Sisällön kuvaus

Tutkimuksessa kartoitettiin neljän kaupunkiseudun asukkaiden asumismieltymyksiä kaupungin ja maaseudun välisillä alueilla. Tutkimus on osa Suomen Akatemian Asumisen tulevaisuus (ASU-LIVE) tutkimusohjelmaa ja Suomen Akatemia on myös rahoittanut sitä.

Aluksi kyselyssä kerättiin tietoja vastaajien nykyisestä asumismuodosta, mahdollisesta vapaa-ajan asunnosta, rakennustavoista sekä energia- ja lämmitysmuodoista. Seuraavaksi vastaajia pyydettiin arvioimaan oman asuinalueensa viihtyisyyttä, turvallisuutta, luonnonläheisyyttä, mainetta, rakentamisen tiiviyttä ja joukkoliikenneyhteyksiä.

Tämän jälkeen kyselyssä selvitettiin vastaajien työssäkäyntiä ja yleisesti liikkumista asuinalueella. Näitä aiheita selvitettiin kysymällä muiden muassa työmatkan kestosta ja pituudesta sekä palveluiden sijainnista ja eri kulkuvälineiden käytöstä. Seuraavaksi selvitettiin vastaajien muuttosyitä ja asuinpaikan valinnan perusteita väitteiden ja mielipidekysymysten avulla. Lopuksi selvitettiin vastaajien mielikuvia, asenteita ja identiteettiä kaupunkeihin ja maaseutuun liittyen.

Taustamuuttujina aineistossa ovat vastaajan sukupuoli, ikä, asuinmuoto, asuinalue, kotitalouden rakenne, koulutus, pääasiallinen toiminta ja ammattiasema.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.