FSD3259 Ihmismielen ja mekanistisen maailman ymmärtäminen 2013

Authors

Keywords

autismi, autismi, avaruudellinen hahmottaminen, empatia, kognitiivinen uskontotiede, kognitiiviset prosessit, kognitio, magia, ongelmanratkaisu, paranormaalit ilmiöt, persoonallisuus, päättely, sosiaalinen vuorovaikutus, teleologia, tunteet, uskomukset, uskonnollisuus

Abstract

Aineisto on psykologinen kysely ajattelusta ja uskomuksista. Kyselyssä kartoitettiin mm. vastaajan kykyä tuntea myötätuntoa ja ymmärtää muiden ihmisten ajatuksia ja elotonta luontoa, intuitiivista, reflektiivistä ja joustavaa ajattelua, uskonnollisuutta ja visuaalista hahmottamista. Osa kysymyspattereista on standardoituja mittareita ja osa tutkijoiden itsekehittämiä (ks. lisätietoa taustatietoa-tiedostoista). Aineisto kerättiin osana Suomen Akatemian rahoittamaa tutkimussarjaa Ihmismielen ja mekanistisen maailman ymmärtäminen, jonka tarkoitus oli analysoida päättelyä, intuitiivisia psykologian ja fysiikan taitoja ja niiden suhdetta yliluonnollisiin uskomuksiin. Samoille vastaajille toteutettiin uusi täydennyskeruu vuonna 2015, johon vastasi 420 henkilöä. Aineisto löytyy Tietoarkistosta nimellä FSD3260 Ihmismielen ja mekanistisen maailman ymmärtäminen 2013-2015.

Kyselyn alussa kartoitettiin vastaajan oman ja vanhempien työn sisältöä, empatiakykyä Short Empathy Quotient -mittarilla, yliluonnollisten ilmiöiden selittämistä ja autismin piirteitä Autism Spectrum Quotient Short -mittarilla. Sitten kyselyssä kartoitettiin intuitiivista ajattelutyyliä, ja vastaajille esitettiin mentaalisen rotaation tehtäviä.

Seuraavaksi kyselyssä tiedusteltiin vastaajan sukupuolirooli-identiteettiä (Sex Role Inventory) ja miten vastaaja suhtautuu paranormaaleihin ja uskonnollisiin ilmiöihin. Seuraavaksi vastaajan tuli arvioida silmäkuvien perusteella, mitä tunnetta kuvan henkilö tuntee annetuista vaihtoehdoista (Revised Eyes Test). Vastaajalle esitettiin lisäksi sosiaaliseen älykkyyteen (Tromsø Social Intelligence Scale), tarkoituksen näkemiseen ja harrastuksiin liittyviä kysymyksiä tai väitteitä. Edelleen kyselyssä tiedusteltiin vastaajan ystäväsuhteista, esittämällä väitteitä sosiaalisten suhteiden tilasta.

Kyselyssä esitettiin myös kysymyksiä systemoinnista eli elottoman luonnon lainalaisuuksista, ja analyyttisestä sekä intuitiivisesta ajattelutavasta (Rational-Experiential Inventory (REI)). Vastaajalle esitettiin myös mekanistista ajattelukykyä mittaavia viputehtäviä sekä kartoitettiin erilaisia päättelyvirheitä. Kyselyn lopussa kartoitettiin vastaajan skitsotyyppisiä piirteitä (Schizotypal Personality Questionnaire Brief), empatiaa kuvatehtävän avulla, päättelykykyä (Cognitive Reflection Test) ja avaruudellista hahmottamiskykyä karttatehtävän avulla.

Taustamuuttujina aineistossa ovat mm. ikä, sukupuoli, uskontokunta, kätisyys, koulutus, päätoiminen toimenkuva, opiskelupaikka, koulutuksen tai työn ala, viimeisin kouluarvosana matematiikassa ja fysiikassa sekä oman ja vanhempien työssä tai opiskelussa painottuneet asiat.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.