FSD3270 Nuorisojärjestökysely 2014-2015

The dataset is (C) available for research only (including Master's, doctoral and Polytechnic/University of Applied Sciences Master's theses). The dataset may not be used for teaching, study (e.g. seminar papers, essays) or other theses (Bachelor's theses or equivalent).

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Laitinen, Hanna (Humanistinen ammattikorkeakoulu. TKI-keskus)
  • Taavetti, Riikka (Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry)

Keywords

järjestöt, järjestötoiminta, kansalaisyhteiskunta, nuoret, nuorisojärjestöt, nuorisotyö, osallistuminen, rakenne (ominaisuudet), vapaaehtoistyö

Abstract

Tutkimuksessa kartoitettiin valtakunnallisten nuorisojärjestöjen toimintaa. Tutkimus on osa Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry:n Vetovoima-hanketta, jota Opetus- ja kulttuuriministeriö rahoittaa.

Kyselyn alussa kerättiin tietoja järjestön rakenteesta, toimialasta, nuorisotyön merkityksestä, tavoitteista ja toimintatavoista. Tämän jälkeen vastaajia pyydettiin kertomaan tarkemmin nuorista järjestön jäseninä: millaisia mahdollisuuksia nuorilla on osallistua järjestön toimintaan ja mitkä ovat nuorten syitä lähteä järjestötoimintaan. Seuraavaksi kyselyssä tarkasteltiin nuorten toimintaa vapaaehtoisina ja kysyttiin nuorten osallistumisesta päätöksentekoon sekä järjestön hallintoon.

Tämän jälkeen tiedusteltiin sitä, millainen järjestö on nuorten työnantajana ja harjoittelupaikkana. Seuraavaksi järjestöiltä kysyttiin arvioita siitä, millaisia lapsia ja nuoria heidän toimintaansa osallistuu. Näitä asioita kartoitettiin kysymällä järjestön eri toimintojen ikä, sukupuoli ja vähemmistöryhmien jakaumista. Kyselyn lopussa esitettiin vielä väittämiä oman järjestön ja yleisesti järjestöjen toiminnasta, niiden kehittämisestä ja uusien osallistujien tavoittamisesta. Taustamuuttujana on kyselyyn vastaajan asema.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.