FSD3270 Nuorisojärjestökysely 2014-2015

Aineisto on käytettävissä (C) vain tutkimukseen ja ylempiin opinnäytteisiin (esim. väitöstutkimukseen, pro graduun ja ylemmän AMK-tutkinnon opinnäytetyöhön). Aineistoa ei saa käyttää opetukseen, opiskeluun (esim. harjoitustöihin) tai alempiin opinnäytteisiin.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Laitinen, Hanna (Humanistinen ammattikorkeakoulu. TKI-keskus)
  • Taavetti, Riikka (Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry)

Asiasanat

järjestöt, järjestötoiminta, kansalaisyhteiskunta, nuoret, nuorisojärjestöt, nuorisotyö, osallistuminen, rakenne (ominaisuudet), vapaaehtoistyö

Sisällön kuvaus

Tutkimuksessa kartoitettiin valtakunnallisten nuorisojärjestöjen toimintaa. Tutkimus on osa Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry:n Vetovoima-hanketta, jota Opetus- ja kulttuuriministeriö rahoittaa.

Kyselyn alussa kerättiin tietoja järjestön rakenteesta, toimialasta, nuorisotyön merkityksestä, tavoitteista ja toimintatavoista. Tämän jälkeen vastaajia pyydettiin kertomaan tarkemmin nuorista järjestön jäseninä: millaisia mahdollisuuksia nuorilla on osallistua järjestön toimintaan ja mitkä ovat nuorten syitä lähteä järjestötoimintaan. Seuraavaksi kyselyssä tarkasteltiin nuorten toimintaa vapaaehtoisina ja kysyttiin nuorten osallistumisesta päätöksentekoon sekä järjestön hallintoon.

Tämän jälkeen tiedusteltiin sitä, millainen järjestö on nuorten työnantajana ja harjoittelupaikkana. Seuraavaksi järjestöiltä kysyttiin arvioita siitä, millaisia lapsia ja nuoria heidän toimintaansa osallistuu. Näitä asioita kartoitettiin kysymällä järjestön eri toimintojen ikä, sukupuoli ja vähemmistöryhmien jakaumista. Kyselyn lopussa esitettiin vielä väittämiä oman järjestön ja yleisesti järjestöjen toiminnasta, niiden kehittämisestä ja uusien osallistujien tavoittamisesta. Taustamuuttujana on kyselyyn vastaajan asema.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.