FSD3284 Tohtorin tutkinnon vuonna 2014 suorittaneiden työelämään sijoittuminen 2017

The dataset is (C) available for research only (including Master's, doctoral and Polytechnic/University of Applied Sciences Master's theses). The dataset may not be used for teaching, study (e.g. seminar papers, essays) or other theses (Bachelor's theses or equivalent).

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Suomen akateemisten ura- ja rekrytointipalvelujen Aarresaari-verkosto

Keywords

akateeminen työvoima, jatkokoulutus, osaaminen, tohtorikoulutus, työelämävalmiudet, työhönsijoittuminen, työllistyminen, työmarkkinat, työura, yliopistot

Abstract

Kyselyllä kartoitettiin vuonna 2014 suomalaisista yliopistoista valmistuneiden tohtoreiden varhaista työuraa ja työtilannetta kolme vuotta valmistumisen jälkeen. Kyselyn teemoja ovat muun muassa tohtoriopintojen sujuminen, tutkinnon vaikutus työllistymiseen, nykyisen työsuhteen laatu ja tohtoriopintojen kehittäminen.

Aluksi vastaajilta kysyttiin, mitkä motivaatiotekijät vaikuttivat jatko-opintoihin hakeutumiseen. Tämän jälkeen vastaajilta kysyttiin tohtoriopintojen rahoituksesta ja esitettiin väittämiä tohtorintutkinnon hyödyistä työelämässä. Seuraavaksi vastaajilta tiedusteltiin työllisyystilannetta kolmella eri ajanhetkellä: puoli vuotta ennen tohtorin tutkinnon suorittamista, puoli vuotta tutkinnon jälkeen ja vastaushetkellä. Tämän jälkeen kysyttiin työttömyysjaksoista ja työllistymistä vaikeuttaneista tekijöistä.

Seuraavaksi vastaajia pyydettiin kuvailemaan nykyisen työorganisaationsa tyyppiä ja omaa tehtävänkuvaa. Lisäksi kysyttiin muita työsuhteeseen liittyviä asioita kuten työssä tarvittavia osaamisalueita ja bruttopalkkaa. Vastaajia pyydettiin myös arvioimaan jatko-opintojen aikana saamaansa ohjausta ja tyytyväisyyttä tohtorin tutkintoon. Lopuksi vastaajilta kysyttiin vielä mahdollisista kehitysideoista liittyen tohtorikoulutukseen.

Taustamuuttujina aineistossa ovat mm. vastaajan sukupuoli, koulutusala ja ikä valmistuessa kaksiluokkaisena.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.