FSD3284 Tohtorin tutkinnon vuonna 2014 suorittaneiden työelämään sijoittuminen 2017

Aineisto on käytettävissä (C) vain tutkimukseen ja ylempiin opinnäytteisiin (esim. väitöstutkimukseen, pro graduun ja ylemmän AMK-tutkinnon opinnäytetyöhön). Aineistoa ei saa käyttää opetukseen, opiskeluun (esim. harjoitustöihin) tai alempiin opinnäytteisiin.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Suomen akateemisten ura- ja rekrytointipalvelujen Aarresaari-verkosto

Asiasanat

akateeminen työvoima, jatkokoulutus, osaaminen, tohtorikoulutus, työelämävalmiudet, työhönsijoittuminen, työllistyminen, työmarkkinat, työura, yliopistot

Sisällön kuvaus

Kyselyllä kartoitettiin vuonna 2014 suomalaisista yliopistoista valmistuneiden tohtoreiden varhaista työuraa ja työtilannetta kolme vuotta valmistumisen jälkeen. Kyselyn teemoja ovat muun muassa tohtoriopintojen sujuminen, tutkinnon vaikutus työllistymiseen, nykyisen työsuhteen laatu ja tohtoriopintojen kehittäminen.

Aluksi vastaajilta kysyttiin, mitkä motivaatiotekijät vaikuttivat jatko-opintoihin hakeutumiseen. Tämän jälkeen vastaajilta kysyttiin tohtoriopintojen rahoituksesta ja esitettiin väittämiä tohtorintutkinnon hyödyistä työelämässä. Seuraavaksi vastaajilta tiedusteltiin työllisyystilannetta kolmella eri ajanhetkellä: puoli vuotta ennen tohtorin tutkinnon suorittamista, puoli vuotta tutkinnon jälkeen ja vastaushetkellä. Tämän jälkeen kysyttiin työttömyysjaksoista ja työllistymistä vaikeuttaneista tekijöistä.

Seuraavaksi vastaajia pyydettiin kuvailemaan nykyisen työorganisaationsa tyyppiä ja omaa tehtävänkuvaa. Lisäksi kysyttiin muita työsuhteeseen liittyviä asioita kuten työssä tarvittavia osaamisalueita ja bruttopalkkaa. Vastaajia pyydettiin myös arvioimaan jatko-opintojen aikana saamaansa ohjausta ja tyytyväisyyttä tohtorin tutkintoon. Lopuksi vastaajilta kysyttiin vielä mahdollisista kehitysideoista liittyen tohtorikoulutukseen.

Taustamuuttujina aineistossa ovat mm. vastaajan sukupuoli, koulutusala ja ikä valmistuessa kaksiluokkaisena.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.