FSD3317 Nuorisojärjestötoimijoiden ryhmähaastattelut 2015

The dataset is (C) available for research only (including Master's, doctoral and Polytechnic/University of Applied Sciences Master's theses). The dataset may not be used for teaching, study (e.g. seminar papers, essays) or other theses (Bachelor's theses or equivalent).

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Taavetti, Riikka (Suomen nuorisoyhteistyö Allianssi)

Keywords

järjestöt, järjestötoiminta, kansalaisyhteiskunta, kehittämisprojektit, kolmas sektori, nuoret, nuorisojärjestöt, nuorisotyö, osallistuminen, vapaaehtoistoiminta

Abstract

Tutkimuksessa haastateltiin nuorisojärjestöille tarkoitettuun Vetovoima-kehityshankkeeseen 2014-2015 osallistuneita järjestötoimijoita. Vetovoima-hankkeen tavoitteena oli jakaa hyviä käytäntöjä, kehittää uusia toimintamalleja ja tukea nuorten järjestötoiminnan kehitystä. Haastatteluryhmät muodostettiin valmennukseen osallistuneista nuorisojärjestöjen ja nuorisotyötä tekevien järjestöjen toimijoista, muiden nuorisojärjestöjen toimijoista sekä hankkeen valmentajista eli sparraajista. Yhteensä haastatteluihin osallistui kahdeksan järjestötoimijaa ja kolme valmentajaa. Vetovoima-hankkeen rahoitti opetus- ja kulttuuriministeriö.

Haastatteluissa pohditaan nuorten merkitystä järjestötoiminnalle sekä järjestökentän kehitystä yleisemmin. Haastatteluissa käsitellään esimerkiksi sitä, ketkä järjestötoimintaan osallistuvat, miten toimintaa voisi kehittää, miten valmennukseen osallistuminen on tukenut kehittymistä ja mikä on nuorisojärjestöjen paikka yhteiskunnassa. Vastaajat pohtivat lisäksi järjestöjen merkitystä nuorten vaikuttamis- ja osallistumismahdollisuuksiin sekä sitä, mikä nuoria houkuttelee mukaan toimintaan ja mikä ajaa sieltä pois. Yleisemmällä tasolla keskusteltiin järjestöjäsenyyden merkityksistä, järjestöjen yhteiskunnallisesta paikasta sekä toiminnan jatkuvuuden turvaamisesta. Aineistossa keskustellaan myös nuorisojärjestöjen rakenteista ja nuorten osuudesta järjestöjen päätöksenteossa. Keskustelu sivuaa lisäksi järjestökenttien pohjoismaista vertailua sekä vähemmistöryhmien osallistumista järjestökentällä.

Vastaajien tarkkoja taustatietoja ei kerätty tutkimuksen aikana. Taustatietoina aineistossa ovat haastattelupäivä sekä järjestö, jossa haastateltu toimi hankkeen aikana.

Study description in machine readable DDI-C 2.5 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.