FSD3328 Suomenkielisten asenteet ruotsin kieleen ja ruotsinkielisiin 2017

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Pitkänen, Ville (e2)
  • e2 ajatuspaja

Keywords

kaksikielisyys, kulttuuri, ruotsin kieli, ruotsinkieliset, suomenkieliset, suomenruotsalaiset

Abstract

Tutkimuksessa tarkastellaan suomenkielisten suomalaisten suhtautumista ruotsin kieleen, ruotsinkielisiin suomalaisiin ja heidän yhteiskunnalliseen asemaansa. Tutkimuksen rahoitti Svenska Folkskolans Vänner.

Tutkimuksessa selvitettiin, mitkä ruotsin kieleen liittyvät asiat jakavat suomenkielisiä suomalaisia eniten, mistä vallitsee verrattain suuri yksimielisyys ja millä tavoin ihmisten tausta vaikuttaa asenteisiin. Vastaajille esitettiin väittämiä suomenruotsalaisista, ruotsin kielestä ja sen asemasta yhteiskunnassa, ruotsin opiskelusta, ruotsinkielisten kokemasta syrjinnästä, eristäytymisestä, hyvä veli -verkostoista sekä yleisestä suhtautumisesta eri kieltä puhuviin.

Taustamuuttujina ovat sukupuoli, ikäluokka, aluemuuttujia, koulutus. ammatti/asema, talouden elinvaihe, lasten iät, talouden koko, talouden bruttotulot ja asunnon tyyppi.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.