FSD3328 Suomenkielisten asenteet ruotsin kieleen ja ruotsinkielisiin 2017

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Pitkänen, Ville (e2)
  • e2 ajatuspaja

Asiasanat

kaksikielisyys, kulttuuri, ruotsin kieli, ruotsinkieliset, suomenkieliset, suomenruotsalaiset

Sisällön kuvaus

Tutkimuksessa tarkastellaan suomenkielisten suomalaisten suhtautumista ruotsin kieleen, ruotsinkielisiin suomalaisiin ja heidän yhteiskunnalliseen asemaansa. Tutkimuksen rahoitti Svenska Folkskolans Vänner.

Tutkimuksessa selvitettiin, mitkä ruotsin kieleen liittyvät asiat jakavat suomenkielisiä suomalaisia eniten, mistä vallitsee verrattain suuri yksimielisyys ja millä tavoin ihmisten tausta vaikuttaa asenteisiin. Vastaajille esitettiin väittämiä suomenruotsalaisista, ruotsin kielestä ja sen asemasta yhteiskunnassa, ruotsin opiskelusta, ruotsinkielisten kokemasta syrjinnästä, eristäytymisestä, hyvä veli -verkostoista sekä yleisestä suhtautumisesta eri kieltä puhuviin.

Taustamuuttujina ovat sukupuoli, ikäluokka, aluemuuttujia, koulutus. ammatti/asema, talouden elinvaihe, lasten iät, talouden koko, talouden bruttotulot ja asunnon tyyppi.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.