FSD3334 Ammatillisen koulutuksen mielikuvatutkimus: peruskoulun 9.-luokkalaisten vanhemmat 2018

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • IROResearch

Keywords

ammatillinen koulutus, ammatilliset tutkinnot, koulutus, koulutushalukkuus, koulutusmahdollisuudet, koulutustarjonta, koulutustavoitteet, koulutusvalinnat, lukio, nuoret, opiskelu, opiskelupaikan haku, peruskoulun yläaste, toisen asteen koulutus, vanhemmat

Abstract

Aineistossa on kartoitettu 9.-luokkalaisten vanhempien käsityksiä ja mielipiteitä ammatillisesta koulutuksesta ja lastensa jatko-opiskelusuunnitelmista. Muita teemoja aineistossa ovat mm. yhdeksäsluokkalaisten vanhempien käsitys ammatillisen koulutuksen sekä lukion arvostuksesta ja opiskeluun liittyvät mielikuvat. Tutkimus toteutettiin opetus- ja kulttuuriministeriön ja Skills Finland ry:n toimeksiannosta.

Vastaajilta kysyttiin mielipiteitä opiskeluun liittyviin väittämiin, kuten kuinka tärkeää opiskelu on tulevaisuuden kannalta tai onko työ kiinnostavampaa kuin opinnot. Vanhemmilta kysyttiin, aikooko heidän yhdeksäsluokkalainen lapsensa jatkaa opiskelua peruskoulun jälkeen, missä koulutusvaihtoehdossa ja kuinka kiinnostavina he pitävät eri koulutusalavaihtoehtoja lapselleen. Vastaajat myös kertoivat, mitkä tekijät vaikuttivat heidän lapsensa jatko-opintovalintaan. Vanhemmilta kysyttiin myös, mistä he olivat saaneet tietoa ammatillisesta koulutuksesta.

Taustatietoja aineistossa ovat vastaajan sukupuoli, äidinkieli, asuinpaikkakunta, maakunta sekä oma ja puolison koulutusaste ja ammattiryhmä.

Study description in machine readable DDI-C 2.5 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.