FSD3334 Ammatillisen koulutuksen mielikuvatutkimus: peruskoulun 9.-luokkalaisten vanhemmat 2018

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • IROResearch

Asiasanat

ammatillinen koulutus, ammatilliset tutkinnot, koulutus, koulutushalukkuus, koulutusmahdollisuudet, koulutustarjonta, koulutustavoitteet, koulutusvalinnat, lukio, nuoret, opiskelu, opiskelupaikan haku, peruskoulun yläaste, toisen asteen koulutus, vanhemmat

Sisällön kuvaus

Aineistossa on kartoitettu 9.-luokkalaisten vanhempien käsityksiä ja mielipiteitä ammatillisesta koulutuksesta ja lastensa jatko-opiskelusuunnitelmista. Muita teemoja aineistossa ovat mm. yhdeksäsluokkalaisten vanhempien käsitys ammatillisen koulutuksen sekä lukion arvostuksesta ja opiskeluun liittyvät mielikuvat. Tutkimus toteutettiin opetus- ja kulttuuriministeriön ja Skills Finland ry:n toimeksiannosta.

Vastaajilta kysyttiin mielipiteitä opiskeluun liittyviin väittämiin, kuten kuinka tärkeää opiskelu on tulevaisuuden kannalta tai onko työ kiinnostavampaa kuin opinnot. Vanhemmilta kysyttiin, aikooko heidän yhdeksäsluokkalainen lapsensa jatkaa opiskelua peruskoulun jälkeen, missä koulutusvaihtoehdossa ja kuinka kiinnostavina he pitävät eri koulutusalavaihtoehtoja lapselleen. Vastaajat myös kertoivat, mitkä tekijät vaikuttivat heidän lapsensa jatko-opintovalintaan. Vanhemmilta kysyttiin myös, mistä he olivat saaneet tietoa ammatillisesta koulutuksesta.

Taustatietoja aineistossa ovat vastaajan sukupuoli, äidinkieli, asuinpaikkakunta, maakunta sekä oma ja puolison koulutusaste ja ammattiryhmä.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.