FSD3337 Ammatillisen koulutuksen mielikuvatutkimus: ammatillisessa koulutuksessa opiskelevat aikuiset 2018

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • IROResearch

Keywords

aikuisopiskelijat, aikuisopiskelu, ammatillinen aikuiskoulutus, ammatillinen koulutus, ammatilliset tutkinnot, koulutus, koulutusmahdollisuudet, koulutustarjonta, koulutustavoitteet, koulutusvalinnat, lukio, opiskelu, toisen asteen koulutus

Abstract

Aineistossa on kartoitettu ammatillisessa koulutuksessa opiskelevien aikuisten käsityksiä ja mielipiteitä ammatillisesta koulutuksesta. Teemoja aineistossa ovat mm. opiskeluun liittyvät mielikuvat, syyt lähteä opiskelemaan sekä käsitys ammatillisen koulutuksen sekä lukion arvostuksesta. Tutkimus toteutettiin opetus- ja kulttuuriministeriön ja Skills Finland ry:n toimeksiannosta.

Vastaajilta kysyttiin mielipiteitä opiskeluun liittyviin väittämiin, kuten kuinka tärkeää opiskelu on työelämässä pärjäämisen kannalta tai onko työ kiinnostavampaa kuin opinnot. Aikuisopiskelijoilta kysyttiin, kuinka kiinnostavina he pitivät itselleen erilaisia ammatillisia koulutusvaihtoehtoja, mitä alaa he opiskelevat ja kuinka tyytyväisiä he ovat opiskelupaikkaansa. Vastaajat myös kertoivat, mitkä tekijät vaikuttivat heidän opintovalintaansa. Vastaajia pyydettiin myös ottamaan kantaa mm. tutkinnon hyödyllisyyteen työelämää ja jatko-opintoja ajatellen.

Taustamuuttujia aineistossa ovat vastaajan sukupuoli, haastattelukieli, ikä, maakunta, asuinpaikka, koulutusaste, ammattiryhmä ja onko ollut työttömänä.

Study description in machine readable DDI-C 2.5 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.