FSD3337 Ammatillisen koulutuksen mielikuvatutkimus: ammatillisessa koulutuksessa opiskelevat aikuiset 2018

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • IROResearch

Asiasanat

aikuisopiskelijat, aikuisopiskelu, ammatillinen aikuiskoulutus, ammatillinen koulutus, ammatilliset tutkinnot, koulutus, koulutusmahdollisuudet, koulutustarjonta, koulutustavoitteet, koulutusvalinnat, lukio, opiskelu, toisen asteen koulutus

Sisällön kuvaus

Aineistossa on kartoitettu ammatillisessa koulutuksessa opiskelevien aikuisten käsityksiä ja mielipiteitä ammatillisesta koulutuksesta. Teemoja aineistossa ovat mm. opiskeluun liittyvät mielikuvat, syyt lähteä opiskelemaan sekä käsitys ammatillisen koulutuksen sekä lukion arvostuksesta. Tutkimus toteutettiin opetus- ja kulttuuriministeriön ja Skills Finland ry:n toimeksiannosta.

Vastaajilta kysyttiin mielipiteitä opiskeluun liittyviin väittämiin, kuten kuinka tärkeää opiskelu on työelämässä pärjäämisen kannalta tai onko työ kiinnostavampaa kuin opinnot. Aikuisopiskelijoilta kysyttiin, kuinka kiinnostavina he pitivät itselleen erilaisia ammatillisia koulutusvaihtoehtoja, mitä alaa he opiskelevat ja kuinka tyytyväisiä he ovat opiskelupaikkaansa. Vastaajat myös kertoivat, mitkä tekijät vaikuttivat heidän opintovalintaansa. Vastaajia pyydettiin myös ottamaan kantaa mm. tutkinnon hyödyllisyyteen työelämää ja jatko-opintoja ajatellen.

Taustamuuttujia aineistossa ovat vastaajan sukupuoli, haastattelukieli, ikä, maakunta, asuinpaikka, koulutusaste, ammattiryhmä ja onko ollut työttömänä.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.