FSD3345 Tasa-arvobarometri 2017

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Tasa-arvotiedon keskus
  • Tilastokeskus

Keywords

asenteet, kotityö, oppilaitokset, parisuhde, perheet, sukupuoli, sukupuolinen häirintä, tasa-arvo, tasa-arvosuunnitelmat, työelämä, vihapuhe, vähemmistöt, yhteiskunnallinen asema

Abstract

Tasa-arvobarometri 2017 mittaa sukupuolten tasa-arvoon liittyviä asenteita, mielipiteitä ja kokemuksia elämän eri osa-alueilla sekä niiden kehittymistä Suomessa. Tasa-arvobarometreja on kerätty aiemmin vuosina 1998, 2001, 2004, 2008 ja 2012, mutta niitä ei ole tallennettu Tietoarkistoon.

Barometrin aihealueina ovat koululaisten ja opiskelijoiden kokemukset tasa-arvon toteutumisesta oppilaitoksissa, palkansaajien ja yrittäjien kokemukset tasa-arvon toteutumisesta työpaikoilla, työelämän ulkopuolella olevien kokemukset tasa-arvon toteutumisesta työnhaussa, palkansaajien arviot työn ja perheen yhteensovittamisesta sekä työpaikkojen suhtautumisesta perhevapaiden pitämiseen, sukupuolten tasa-arvon toteutuminen perheiden sisäisessä työnjaossa ja päätöksenteossa sekä seksuaalisen häirinnän ja sukupuoleen liittyvän vihapuheen kohtaaminen. Aiheita käsiteltiin useilla erilaisilla kysymyksillä ja väittämillä.

Taustamuuttujina ovat ikäryhmä, sukupuoli, asuinmaakunta, kotitalouden rakenne, koulutus, työelämään osallistuminen, ammattiasema, esimiesasema ja tulot.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.