FSD3348 Työn muutokset digitaalisessa taloudessa 2017

The dataset is (A) openly available for all users without registration (CC BY 4.0).

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Pulkka, Ville-Veikko (Helsingin yliopisto. Valtiotieteellinen tiedekunta)
  • Hiilamo, Heikki (Helsingin yliopisto. Valtiotieteellinen tiedekunta)

Keywords

alustatalous, automaatio, digitaalinen talous, digitalisaatio, perustulo, teknologinen kehitys, tulevaisuus, työelämä, työllisyys, työllisyyspolitiikka, työllisyysvaikutukset, työmarkkinat, työttömyysturva, yhteiskuntapolitiikka

Abstract

Kyselytutkimuksen avulla kartoitettiin suomalaisten näkemyksiä työmarkkinoiden kehittymisestä lähitulevaisuudessa sekä siitä, millaisten yhteiskuntapoliittisten toimenpiteiden katsotaan olevan tärkeässä roolissa työn murroksessa. Kysely on osa valtioneuvoston kanslian selvitys- ja tutkimustoiminnan (VNTEAS) tilaamaa Suomalainen työ murroksen jälkeen -tutkimushanketta.

Aluksi tutkimuksessa kysyttiin vastaajien näkemyksiä siitä, millaisia vaikutuksia digitaalisella taloudella on työmarkkinoiden toimintaan, esimerkiksi työllisyyteen. Seuraavaksi vastaajilta kysyttiin mielipiteitä erilaisten toimenpiteiden vaikutuksista työntekijöiden mahdollisuuksiin sopeutua tulevaisuuden työelämään. Lopuksi vastaajilta kysyttiin mielipiteitä erilaisista perustulomalleista sekä tiedusteltiin tärkeintä politiikkatoimenpiteillä edistettävää tavoitetta digitaalisessa taloudessa.

Taustamuuttujia aineistossa ovat vastaajien sukupuoli, ikä, koulutus, ammattiasema, työmarkkina-asema, elämänvaihe, kotitalouden bruttovuosituloluokka, tieto onko perheen päähenkilö ja päättääkö kotitalouden päivittäistavaraostoksista, puoluekanta (mitä äänestäisi eduskuntavaaleissa ja mitä äänesti edellisissä eduskuntavaaleissa), maakunta, paikkakuntatyyppi sekä kotitalouden koko.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.