FSD3348 Työn muutokset digitaalisessa taloudessa 2017

Aineisto on (A) vapaasti käytettävissä ilman rekisteröitymistä (CC BY 4.0).

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Pulkka, Ville-Veikko (Helsingin yliopisto. Valtiotieteellinen tiedekunta)
  • Hiilamo, Heikki (Helsingin yliopisto. Valtiotieteellinen tiedekunta)

Asiasanat

alustatalous, automaatio, digitaalinen talous, digitalisaatio, perustulo, teknologinen kehitys, tulevaisuus, työelämä, työllisyys, työllisyyspolitiikka, työllisyysvaikutukset, työmarkkinat, työttömyysturva, yhteiskuntapolitiikka

Sisällön kuvaus

Kyselytutkimuksen avulla kartoitettiin suomalaisten näkemyksiä työmarkkinoiden kehittymisestä lähitulevaisuudessa sekä siitä, millaisten yhteiskuntapoliittisten toimenpiteiden katsotaan olevan tärkeässä roolissa työn murroksessa. Kysely on osa valtioneuvoston kanslian selvitys- ja tutkimustoiminnan (VNTEAS) tilaamaa Suomalainen työ murroksen jälkeen -tutkimushanketta.

Aluksi tutkimuksessa kysyttiin vastaajien näkemyksiä siitä, millaisia vaikutuksia digitaalisella taloudella on työmarkkinoiden toimintaan, esimerkiksi työllisyyteen. Seuraavaksi vastaajilta kysyttiin mielipiteitä erilaisten toimenpiteiden vaikutuksista työntekijöiden mahdollisuuksiin sopeutua tulevaisuuden työelämään. Lopuksi vastaajilta kysyttiin mielipiteitä erilaisista perustulomalleista sekä tiedusteltiin tärkeintä politiikkatoimenpiteillä edistettävää tavoitetta digitaalisessa taloudessa.

Taustamuuttujia aineistossa ovat vastaajien sukupuoli, ikä, koulutus, ammattiasema, työmarkkina-asema, elämänvaihe, kotitalouden bruttovuosituloluokka, tieto onko perheen päähenkilö ja päättääkö kotitalouden päivittäistavaraostoksista, puoluekanta (mitä äänestäisi eduskuntavaaleissa ja mitä äänesti edellisissä eduskuntavaaleissa), maakunta, paikkakuntatyyppi sekä kotitalouden koko.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.