FSD3364 Yhteiskunnallinen vaikuttamistyö kunnallisessa sosiaalityössä 2017

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Simola, Jenni (Helsingin yliopisto. Valtiotieteellinen tiedekunta)

Keywords

ammattietiikka, arvot, asenteet, epäoikeudenmukaisuus, kehittäminen, oikeudenmukaisuus, organisaatiot, osallistuminen, poliittinen päätöksenteko, sosiaalityö, sosiaalityöntekijät, työolot, työyhteisöt, yhteiskunnallinen vaikuttaminen, yhteiskunta

Abstract

Tutkimuksessa kartoitettiin Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien sosiaalityöntekijöiden suhtautumista ammatillisiin arvokysymyksiin, koettuihin työolosuhteisiin sekä erityisesti yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja rakenteelliseen sosiaalityöhön. Aluksi vastaajilta kysyttiin, kuinka tärkeinä he pitävät oikeudenmukaisuutta, erilaisuutta ja eriarvoisuutta käsitteleviä periaatteita. Vastaajilta tiedusteltiin, kuinka usein he joutuvat työskentelemään ammattieettisten periaatteiden vastaisesti ja kokevatko he epäoikeudenmukaisuutta organisaation toimintatavoissa. Lisäksi vastaajia pyydettiin arvioimaan omaa työhyvinvointiaan.

Seuraavaksi kysyttiin vastaajien mahdollisuuksista toteuttaa yhteiskunnallista vaikuttamista nykyisessä työssään. Väittämillä selvitettiin esimerkiksi mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun ja vaikuttaa oman organisaation toimintakäytäntöihin. Tämän jälkeen pyydettiin arvioimaan, kuinka tärkeänä he pitävät edellä mainittujen tehtävien toteuttamista työssään.

Vastaajilta kysyttiin, mihin päämääriin sosiaalityön yhteiskunnallinen vaikuttaminen tulisi ensisijaisesti kohdistaa. Vastaajille esitettiin useita työhön liittyviä kysymyksiä, joilla selvitettiin muun muassa nykyisen organisaation ja työyhteisön suhtautumista yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen sekä vastaajan yhteiskunnallisen asiantuntemuksen hyödyntämistä kehittämistyössä. Lopuksi kysyttiin vastaajan kiinnostuksesta, mahdollisuuksista ja aktiivisuudesta yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen.

Taustamuuttujina ovat vastaajan syntymävuosi, työpaikan toimiala, työpaikan sijaintikunta, työkokemus sosiaalityöntekijänä, työkokemus nykyisessä tehtävässä, työsuhteen laatu, sosiaalityöntekijän pätevyys, korkein koulutus, valmistumisvuosi ja opiskelu tällä hetkellä.

Study description in machine readable DDI-C 2.5 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.