FSD3365 Paikallisten organisaatioiden rooli kotouttamistyössä Jyväskylässä 2018

The dataset is (C) available for research only (including Master's, doctoral and Polytechnic/University of Applied Sciences Master's theses). The dataset may not be used for teaching, study (e.g. seminar papers, essays) or other theses (Bachelor's theses or equivalent).

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Pulkkinen, Marianne (Jyväskylän yliopisto. Historian ja etnologian laitos)

Keywords

kansalaisjärjestöt, kansalaisopistot, kotouttaminen, maahanmuuttajat, maahanmuuttajatyö, monikulttuurisuus, pakolaiset, pakolaistyö, sosiaalinen integraatio, sosiaalinen vuorovaikutus, turvapaikanhakijat

Abstract

Aineisto koostuu viiden Jyväskylässä maahanmuuttajien kotouttamistyötä tekevän organisaation työntekijöiden haastattelulitteraatioista. Tutkittavista organisaatioista suurimman osan toimintaa ei ole kohdistettu yksinomaan maahanmuuttajille, vaan toiminta suunnataan kaikille kaupunkilaisille henkilöiden taustasta riippumatta. Haastatteluja on yhteensä kuusi, joista yksi on parihaastattelu.

Haastateltavilta kysyttiin mm. sitä, miten haastateltavan organisaatio tukee maahanmuuttajan kotoutumista, mille maahanmuuttajaryhmälle toiminta on suunnattu, ja onko toiminnan taustalla jokin ideologia. Kysyttiin myös mistä organisaatio saa resursseja toiminnalleen. Haastateltavien omaan taustaan liittyen kysyttiin esimerkiksi työkokemuksen pituudesta maahanmuuttajatyössä ja sitä, mikä haastateltavan mielestä on työssä haastavinta ja mikä palkitsevinta.

Taustatietoina on mainittu mm. haastateltavan organisaatio ja sukupuoli.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.