FSD3375 Työttömien nuorten näkemyksiä työstä, toimeentulosta ja hyvinvoinnista 2016

The dataset is (C) available for research only (including Master's, doctoral and Polytechnic/University of Applied Sciences Master's theses). The dataset may not be used for teaching, study (e.g. seminar papers, essays) or other theses (Bachelor's theses or equivalent).

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Hirvilammi, Tuuli (Jyväskylän yliopisto. Kokkolan yliopistokeskus Chydenius)
  • Matthies, Aila-Leena (Jyväskylän yliopisto. Kokkolan yliopistokeskus Chydenius)

Keywords

Kansaneläkelaitos, aktivointi, hyvinvointi, kestävä elämäntapa, nuoret, nuorisotyöttömyys, perustulo, sosiaaliturva, toimeentulo, toimeentuloturva, tulevaisuudenodotukset, työ- ja elinkeinotoimistot, työelämä, työkokeilu, työttömyys, työvoimatoimistot, yhteiskunnallinen asema

Abstract

Aineisto koostuu 20-29-vuotiaiden työttömien tai työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin osallistuneiden nuorten kuudesta ryhmähaastattelusta. Aineisto käsittelee työntekoa, toimeentuloa, hyvinvointia sekä elämäntapojen ja työn ekologista kestävyyttä. Haastateltavia on aineistossa 29. Aineisto on pääosin suomenkielinen, mutta yhdessä haastattelussa osa keskustelusta on ruotsiksi. Aineisto on kerätty osana Suomen Akatemian rahoittamaa "Sosiaalityön ja toimeentulojärjestelmien kontribuutio yhteiskuntien ekososiaaliseen siirtymään" (ECOSOS) -tutkimushanketta 2015-2019.

Ryhmäkeskusteluissa selvitettiin esimerkiksi nuorten näkemyksiä, ideoita ja asenteita liittyen joustavaan työelämään ja sosiaaliturvajärjestelmään. Palkkatyön rinnalla haastatteluissa käsiteltiin myös muita työn muotoja, kuten vapaaehtoistyötä. Nuoret esittivät haastatteluissa ajatuksiaan talouden ja kulutuksen vaikutuksista hyvinvointiin. Haastatteluissa keskusteltiin myös siitä, mitä on riittävä elintaso ja toimeentulo. Haastateltavat kertoivat kokemuksiaan TE-toimistossa ja Kelassa asioinnista, työttömyydestä ja niukoilla resursseilla selviytymisestä.

Aineiston taustatietoina ovat päivämäärä, haastateltavien sukupuoli sekä ikäjakauma. Aineistosta on tehty html-versio, jonka hakemiston avulla aineistoa on helppo selata.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.