FSD3375 Työttömien nuorten näkemyksiä työstä, toimeentulosta ja hyvinvoinnista 2016

Aineisto on käytettävissä (C) vain tutkimukseen ja ylempiin opinnäytteisiin (esim. väitöstutkimukseen, pro graduun ja ylemmän AMK-tutkinnon opinnäytetyöhön). Aineistoa ei saa käyttää opetukseen, opiskeluun (esim. harjoitustöihin) tai alempiin opinnäytteisiin.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Hirvilammi, Tuuli (Jyväskylän yliopisto. Kokkolan yliopistokeskus Chydenius)
  • Matthies, Aila-Leena (Jyväskylän yliopisto. Kokkolan yliopistokeskus Chydenius)

Asiasanat

Kansaneläkelaitos, aktivointi, hyvinvointi, kestävä elämäntapa, nuoret, nuorisotyöttömyys, perustulo, sosiaaliturva, toimeentulo, toimeentuloturva, tulevaisuudenodotukset, työ- ja elinkeinotoimistot, työelämä, työkokeilu, työttömyys, työvoimatoimistot, yhteiskunnallinen asema

Sisällön kuvaus

Aineisto koostuu 20-29-vuotiaiden työttömien tai työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin osallistuneiden nuorten kuudesta ryhmähaastattelusta. Aineisto käsittelee työntekoa, toimeentuloa, hyvinvointia sekä elämäntapojen ja työn ekologista kestävyyttä. Haastateltavia on aineistossa 29. Aineisto on pääosin suomenkielinen, mutta yhdessä haastattelussa osa keskustelusta on ruotsiksi. Aineisto on kerätty osana Suomen Akatemian rahoittamaa "Sosiaalityön ja toimeentulojärjestelmien kontribuutio yhteiskuntien ekososiaaliseen siirtymään" (ECOSOS) -tutkimushanketta 2015-2019.

Ryhmäkeskusteluissa selvitettiin esimerkiksi nuorten näkemyksiä, ideoita ja asenteita liittyen joustavaan työelämään ja sosiaaliturvajärjestelmään. Palkkatyön rinnalla haastatteluissa käsiteltiin myös muita työn muotoja, kuten vapaaehtoistyötä. Nuoret esittivät haastatteluissa ajatuksiaan talouden ja kulutuksen vaikutuksista hyvinvointiin. Haastatteluissa keskusteltiin myös siitä, mitä on riittävä elintaso ja toimeentulo. Haastateltavat kertoivat kokemuksiaan TE-toimistossa ja Kelassa asioinnista, työttömyydestä ja niukoilla resursseilla selviytymisestä.

Aineiston taustatietoina ovat päivämäärä, haastateltavien sukupuoli sekä ikäjakauma. Aineistosta on tehty html-versio, jonka hakemiston avulla aineistoa on helppo selata.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.