FSD3375 Unemployed Young Adults' Perceptions of Work, Livelihood and Well-being 2016

Aineisto on käytettävissä (C) vain tutkimukseen ja ylempiin opinnäytteisiin (esim. väitöstutkimukseen, pro graduun ja ylemmän AMK-tutkinnon opinnäytetyöhön). Aineistoa ei saa käyttää opetukseen, opiskeluun (esim. harjoitustöihin) tai alempiin opinnäytteisiin.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

  • Aineistoon ei liity muita kuvailevia tiedostoja

Tekijät

  • Hirvilammi, Tuuli (University of Jyväskylä. Kokkola University Consortium Chydenius)
  • Matthies, Aila-Leena (University of Jyväskylä. Kokkola University Consortium Chydenius)

Asiasanat

employment services, expectation, occupational life, psychological well-being, social security, social security benefits, social status, social welfare, sustainability, unemployment, well-being (health), youth unemployment

Sisällön kuvaus

This dataset consists of six group interviews with unemployed young adults and young adults who participated in employment promoting services. 29 young adults, aged between 20 and 29, were interviewed. Themes of the interviews included work, livelihood, well-being and sustainability. The dataset is mostly in Finnish, but one interview was conducted partly in Swedish. The interview data were collected as part of the Contribution of Social Work and Systems of Income Security to the Ecosocial Transformation of Society (ECOSOS) project funded by the Academy of Finland between 2015 and 2019.

The interviews discussed, for example, the young adults' views and attitudes regarding the appeal of working life and paid work and the flexibility of the social security system. Opinions on how financial circumstances and nature are connected to a person's well-being were discussed, and the interviewees shared what they thought a sufficient standard of living meant. The interviewees also talked about their experiences regarding unemployment, living with scarce resources and the services of the Social Insurance Institution of Finland (Kela) and TE Offices.

Background information included the date of the interview and the age distribution and gender of the interviewees. The data were organised into an easy to use HTML version at FSD.

The dataset is only available in the original languages (Finnish and Swedish).

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.