FSD3378 Nuorisovaltuutettujen näkemyksiä ilmastonmuutoksesta 2019

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Taipale, Tiina (Vaasan yliopisto. Johtamisen yksikkö)

Keywords

asuinympäristö, ilmastonmuutokset, kasvihuoneilmiö, kunnallispolitiikka, luonnonympäristö, nuorisopolitiikka, nuorisovaltuustot, saastuminen, tulevaisuudenodotukset, uhkakuvat, ympäristö, ympäristönsuojelu

Abstract

Aineisto koostuu nuorisovaltuutettujen vapaamuotoisista kirjoituksista liittyen ilmastonmuutokseen ja tulevaisuudennäkymiin maapallon tilasta vuonna 2030.

Kirjoituskutussa vastaajia pyydettiin valitsemaan kahden erilaisen kehyskertomuksen väliltä ja kirjoittamaan tarina sen pohjalta. Kehyskertomusten avulla vastaajilta toivottiin kirjoituksia siitä, millaisen he uskovat maailman olevan vuonna 2030. Ensimmäinen kehyskertomus kuvaa maailman, jossa ympäristöuhat on tunnistettu ja niihin on reagoitu. Toisessa kehyskertomuksessa luontoympäristöä uhanneet haasteet eivät ole herättäneet laajempaa kiinnostusta ja toimenpiteet ilmastonmuutoksen torjumiseksi ovat jääneet vähäisiksi.

Taustatietoina kysyttiin vastaajien ikää, sukupuolta, asuinmaakuntaa sekä sitä, onko vastaaja entinen vai nykyinen nuorisovaltuutettu.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.