FSD3378 Nuorisovaltuutettujen näkemyksiä ilmastonmuutoksesta 2019

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Taipale, Tiina (Vaasan yliopisto. Johtamisen yksikkö)

Asiasanat

asuinympäristö, ilmastonmuutokset, kasvihuoneilmiö, kunnallispolitiikka, luonnonympäristö, nuorisopolitiikka, nuorisovaltuustot, saastuminen, tulevaisuudenodotukset, uhkakuvat, ympäristö, ympäristönsuojelu

Sisällön kuvaus

Aineisto koostuu nuorisovaltuutettujen vapaamuotoisista kirjoituksista liittyen ilmastonmuutokseen ja tulevaisuudennäkymiin maapallon tilasta vuonna 2030.

Kirjoituskutussa vastaajia pyydettiin valitsemaan kahden erilaisen kehyskertomuksen väliltä ja kirjoittamaan tarina sen pohjalta. Kehyskertomusten avulla vastaajilta toivottiin kirjoituksia siitä, millaisen he uskovat maailman olevan vuonna 2030. Ensimmäinen kehyskertomus kuvaa maailman, jossa ympäristöuhat on tunnistettu ja niihin on reagoitu. Toisessa kehyskertomuksessa luontoympäristöä uhanneet haasteet eivät ole herättäneet laajempaa kiinnostusta ja toimenpiteet ilmastonmuutoksen torjumiseksi ovat jääneet vähäisiksi.

Taustatietoina kysyttiin vastaajien ikää, sukupuolta, asuinmaakuntaa sekä sitä, onko vastaaja entinen vai nykyinen nuorisovaltuutettu.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.