FSD3394 Suomalaisten Interrail-muistoja 2018

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Manka, Mikko (Tampereen yliopisto)
  • Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Arkisto

Keywords

interrailmatkailu, junamatkailu, kertomukset, kulttuuri, laivamatkailu, matkailu, matkailureitit, matkustaminen, muistelmat, muistot, omatoimimatkailu

Abstract

Aineiston teemana on Interrail-matkustaminen 1970-luvulta nykypäivään ja se koostuu 28 vapaamuotoisesta muistelukirjoituksesta. Aineisto on kerätty tutkija Mikko Mankan ja Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran (SKS) yhteistyönä vuonna 2018.

Kirjoituskutsussa vastaajia pyydettiin kertomaan matkaan valmistautumisesta, matkan aikaisista ja matkan jälkeisistä tunteista, kokemuksista ja muistoista. Kirjoituskutsussa kysyttiin, millaisia asioita matka opetti ja mitä Interrail-matkat merkitsevät vastaajalle nyt sekä sitä, millaisena kirjoittajat muistavat Suomen ja Euroopan matkusteluaikanaan. Kirjoituksissa kerrottiin muistoja eri kulkuvälineillä matkustamisesta, valtioiden rajojen ylittämisestä, eri maiden kulttuureista ja matkan aikana kohdatuista ihmisistä.

Osa vastaajista on lähettänyt kirjoitustensa mukana matkoiltaan valokuvia, joista 19 on arkistoitu Tietoarkistoon.

Taustatietoina kysyttiin vastaajan nimeä tai nimimerkkiä, ammattia, syntymäaikaa, postitoimipaikkaa ja sukupuolta. Aineistosta on tehty jatkokäyttäjälle html-versio, jonka hakemiston avulla kirjoituksia on helppo selata.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.