FSD3425 Kokemuksia itsensä johtamisesta asiantuntijatyössä 2020

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Heikkilä, Saara (Tampereen yliopisto)

Keywords

asiantuntijaorganisaatiot, henkilöstöjohtaminen, hyvinvointi, itsensä johtaminen, itseohjautuvuus, johtajuus, omatoimisuus, työhyvinvointi, työkyky, työtyytyväisyys, työviihtyvyys

Abstract

Aineisto koostuu vapaamuotoisista kirjoitusvastauksista, joissa vastaajat kuvaavat kokemuksiaan itsensä johtamisesta työssä. Tutkimukseen etsittiin henkilöitä, jotka työskentelevät asiantuntijaorganisaatioissa.

Kirjoitusohjeessa pyydettiin vastaajia kertomaan muun muassa, mitä itsensä johtaminen tarkoittaa omalla kohdalla ja miten se ilmenee työssä. Lisäksi vastaajia pyydettiin kertomaan, miten vastaajat kokevat esimiehen toiminnan ja kiinnostuksen suhteessa itsensä johtamiseen. Kirjoituskutsussa kysyttiin myös työkykyyn vaikuttavista tekijöistä ja työssä olevista vaikutusmahdollisuuksista.

Kirjoittajilta kerättiin taustatietoina sukupuoli, ikä ja luokiteltuina tietoina asuinpaikka, koulutusaste ja ammattiryhmä. Aineistosta on tehty html-versio, jonka hakemiston avulla kirjoituksia on helppo selata.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.