FSD3465 Kokemuksia sosiaali- ja terveyspalveluista Suomessa koronapandemian aikana 2020

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Valkendorff, Tiina (Helsingin yliopisto)

Keywords

COVID-19, epidemiat, koettu terveys, pandemiat, sairaudet, sosiaalipalvelut, terveydenhoito, terveys, terveyspalvelut, virukset

Abstract

Aineisto koostuu kirjoituksista liittyen koronapandemian aikaiseen asiointiin sosiaali- ja terveyspalveluissa Suomessa. Vastaajan tuli olla Suomessa asuva täysi-ikäinen henkilö ja on asioinut vallinneen koronatilanteen aikana sosiaali- ja/tai terveydenhuollon palveluissa Suomessa. Kokemuksia kerättiin kaikesta asioinnista, johon kirjoittaja koki vallitsevan koronavirustilanteen vaikuttaneen, riippumatta siitä oliko asioinnin syynä koronatartunta tai -epäilys.

Vastaajille annettiin kirjoituskutsussa useita apukysymyksiä kirjoittamisen avuksi. Apukysymyksissä kysyttiin muun muassa sitä, miten koronavirustilanne on vaikuttanut vastaajan elämään, millainen vastaajan tilanne oli kun hän päätti ottaa yhteyttä sosiaali- ja/tai terveyspalveluihin koronavirustilanteen aikana, sekä millaisena hän koki asioinnin sosiaali- ja/tai terveyspalveluissa koronavirustilanteessa? Lisäksi kysyttiin miten vastaaja kehittäisi tämänkaltaisessa poikkeustilanteessa toimivia sosiaali- ja terveyspalveluita?

Taustatietona kysyttiin sukupuolta, ikäryhmää, perhetilannetta sekä sosiaali- ja terveyspalveluissa korona-aikana tapahtuneen asioinnin syytä. Arkistoinnin yhteydessä taustatiedoista tuotettiin erillinen html-hakemisto, jonka avulla aineistoa on helppo selata.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.