FSD3476 Nuorten aikuisten haastattelut mediankäytöstä 2019

Authors

  • Itä-Suomen yliopisto. Yhteiskuntatieteiden laitos

Keywords

Facebook, Instagram, media, mediakulttuuri, mediankäyttö, nuoret, sisältötuotanto, sosiaalinen media, vapaa-aika, viestintä, vuorovaikutus

Abstract

Aineisto koostuu 16 pohjoiskarjalaisen nuoren mediankäyttöä koskevasta haastattelulitteraatiosta. Haastatteluilla kartoitettiin median käyttötapoja arjessa, mediaan liittyviä henkilökohtaisia asenteita ja näkemyksiä sekä nuorten mediamaisemaa yhteiskunnassa. Aineistonkeruu on tehty osana Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden laitoksen haastattelututkimuksen kurssia, eli haastattelijat ovat opiskelijoita.

Haastatteluissa selvitettiin mediankäyttöä yleisesti, eli esimerkiksi millaisia medioita haastateltava seuraa. Haastatteluilla kartoitettiin myös, miten, milloin ja miten usein erilaisia medioita käytetään. Haastateltavilta nuorilta kysyttiin mediankäyttöön liittyvistä henkilökohtaisista asenteista ja näkemyksistä sekä kokemuksia sosiaalisen median vaikutuksista kasvokkaiseen vuorovaikutukseen. Lisäksi kysyttiin, kuinka mediankäyttö on muuttunut elämän aikana, ja miten nyky-yhteiskunnassa puhutaan nuorten mediankäytöstä.

Taustatietoina on kysytty ikää, sukupuolta, päätoimea, asumismuotoa ja perhetaustaa. Aineistosta on tehty jatkokäyttäjälle html-versio, jonka hakemiston avulla kirjoituksia on helppo selata.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.