FSD3476 Nuorten aikuisten haastattelut mediankäytöstä 2019

Tekijät

  • Itä-Suomen yliopisto. Yhteiskuntatieteiden laitos

Asiasanat

Facebook, Instagram, media, mediakulttuuri, mediankäyttö, nuoret, sisältötuotanto, sosiaalinen media, vapaa-aika, viestintä, vuorovaikutus

Sisällön kuvaus

Aineisto koostuu 16 pohjoiskarjalaisen nuoren mediankäyttöä koskevasta haastattelulitteraatiosta. Haastatteluilla kartoitettiin median käyttötapoja arjessa, mediaan liittyviä henkilökohtaisia asenteita ja näkemyksiä sekä nuorten mediamaisemaa yhteiskunnassa. Aineistonkeruu on tehty osana Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden laitoksen haastattelututkimuksen kurssia, eli haastattelijat ovat opiskelijoita.

Haastatteluissa selvitettiin mediankäyttöä yleisesti, eli esimerkiksi millaisia medioita haastateltava seuraa. Haastatteluilla kartoitettiin myös, miten, milloin ja miten usein erilaisia medioita käytetään. Haastateltavilta nuorilta kysyttiin mediankäyttöön liittyvistä henkilökohtaisista asenteista ja näkemyksistä sekä kokemuksia sosiaalisen median vaikutuksista kasvokkaiseen vuorovaikutukseen. Lisäksi kysyttiin, kuinka mediankäyttö on muuttunut elämän aikana, ja miten nyky-yhteiskunnassa puhutaan nuorten mediankäytöstä.

Taustatietoina on kysytty ikää, sukupuolta, päätoimea, asumismuotoa ja perhetaustaa. Aineistosta on tehty jatkokäyttäjälle html-versio, jonka hakemiston avulla kirjoituksia on helppo selata.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.