FSD3487 Suomen arkeologisten löytöjen tietokantakysely 2018

The dataset is (C) available for research only (including Master's, doctoral and Polytechnic/University of Applied Sciences Master's theses). The dataset may not be used for teaching, study (e.g. seminar papers, essays) or other theses (Bachelor's theses or equivalent).

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Wessman, Anna (Helsingin yliopisto. Kulttuurien tutkimuksen laitos)

Keywords

arkeologia, kansalaistiede, kehittämisprojektit, kehittämistutkimus, käyttäjäkeskeinen suunnittelu, käyttäjälähtöisyys, metallinilmaisimet, museoala, paikkatietojärjestelmät, tietokannat

Abstract

Aineistossa kartoitetaan Suomen arkeologisten löytöjen linkitetyn tietokannan tulevien käyttäjien toiveita ja tarpeita Löytösampo-tietokannan suhteen. Aineisto on kerätty osana monitieteistä Suomen arkeologisten löytöjen linkitetty tietokanta (SuALT) -hanketta, jossa kehitetään innovatiivisia palveluita metallinetsijöille ja muille arkeologian harrastajille soveltamalla semanttisia teknologioita kansalaistieteeseen. Hankkeen on rahoittanut Suomen Akatemia. Tietoarkistoon on arkistoitu myös hankkeessa kyselyaineiston jälkeen kerätty kvalitatiivinen aineisto FSD3486 Haastattelut Suomen arkeologisten löytöjen tietokannan kehittämisestä 2018-2019. Aineistot sisältävät osittain samoja vastaajia, mutta vastaajat eivät ole yhdistettävissä.

Ensin vastaajilta tiedusteltiin heidän kokemuksiaan arkeologisten löytöjen ilmoittamisesta sekä kotimaisista ja kansainvälisistä digitaalisista tietokannoista. Vastaajien odotuksia tietokantaa koskien selvitettiin kysymällä muun muassa eri kielivaihtoehdoista, tietokannan käyttötarkoituksista ja erilaisiin käyttäjärooleihin perustuvista käyttöoikeuksista. Edelleen kysyttiin, millaiset tekijät voisivat estää ja toisaalta motivoida vastaajaa käyttämään tietokantaa sekä mikä kannustaisi vastaajaa osallistumaan tietokannan kehittämiseen. Lisäksi tiedusteltiin metallinilmaisimen käytöstä työssä ja vapaa-ajalla. Lopuksi vastaajia pyydettiin muun muassa arvioimaan erilaisten käyttöominaisuuksien ja hakutoiminnon suodattimien tärkeyttä, tiedusteltiin halukkuutta ilmoittaa yli 100 vuotta vanhoja esineitä tietokantaan sekä kysyttiin, miten vastaaja haluaisi saada palautetta löydöistään.

Taustamuuttujina aineistossa ovat vastaajan rooli, ikä, koulutus, sukupuoli, maa, maakunta (jos Suomi).

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.