FSD3487 Suomen arkeologisten löytöjen tietokantakysely 2018

Aineisto on käytettävissä (C) vain tutkimukseen ja ylempiin opinnäytteisiin (esim. väitöstutkimukseen, pro graduun ja ylemmän AMK-tutkinnon opinnäytetyöhön). Aineistoa ei saa käyttää opetukseen, opiskeluun (esim. harjoitustöihin) tai alempiin opinnäytteisiin.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Wessman, Anna (Helsingin yliopisto. Kulttuurien tutkimuksen laitos)

Asiasanat

arkeologia, kansalaistiede, kehittämisprojektit, kehittämistutkimus, käyttäjäkeskeinen suunnittelu, käyttäjälähtöisyys, metallinilmaisimet, museoala, paikkatietojärjestelmät, tietokannat

Sisällön kuvaus

Aineistossa kartoitetaan Suomen arkeologisten löytöjen linkitetyn tietokannan tulevien käyttäjien toiveita ja tarpeita Löytösampo-tietokannan suhteen. Aineisto on kerätty osana monitieteistä Suomen arkeologisten löytöjen linkitetty tietokanta (SuALT) -hanketta, jossa kehitetään innovatiivisia palveluita metallinetsijöille ja muille arkeologian harrastajille soveltamalla semanttisia teknologioita kansalaistieteeseen. Hankkeen on rahoittanut Suomen Akatemia. Tietoarkistoon on arkistoitu myös hankkeessa kyselyaineiston jälkeen kerätty kvalitatiivinen aineisto FSD3486 Haastattelut Suomen arkeologisten löytöjen tietokannan kehittämisestä 2018-2019. Aineistot sisältävät osittain samoja vastaajia, mutta vastaajat eivät ole yhdistettävissä.

Ensin vastaajilta tiedusteltiin heidän kokemuksiaan arkeologisten löytöjen ilmoittamisesta sekä kotimaisista ja kansainvälisistä digitaalisista tietokannoista. Vastaajien odotuksia tietokantaa koskien selvitettiin kysymällä muun muassa eri kielivaihtoehdoista, tietokannan käyttötarkoituksista ja erilaisiin käyttäjärooleihin perustuvista käyttöoikeuksista. Edelleen kysyttiin, millaiset tekijät voisivat estää ja toisaalta motivoida vastaajaa käyttämään tietokantaa sekä mikä kannustaisi vastaajaa osallistumaan tietokannan kehittämiseen. Lisäksi tiedusteltiin metallinilmaisimen käytöstä työssä ja vapaa-ajalla. Lopuksi vastaajia pyydettiin muun muassa arvioimaan erilaisten käyttöominaisuuksien ja hakutoiminnon suodattimien tärkeyttä, tiedusteltiin halukkuutta ilmoittaa yli 100 vuotta vanhoja esineitä tietokantaan sekä kysyttiin, miten vastaaja haluaisi saada palautetta löydöistään.

Taustamuuttujina aineistossa ovat vastaajan rooli, ikä, koulutus, sukupuoli, maa, maakunta (jos Suomi).

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.