Description available only in this language (coming soon: in English).

FSD3499 Arkielämä ja ulkonäkö 2016

The dataset is (C) available for research only (including Master's, doctoral and Polytechnic/University of Applied Sciences Master's theses). The dataset may not be used for teaching, study (e.g. seminar papers, essays) or other theses (Bachelor's theses or equivalent).

Download the data

Study description in other languages

  • Description available only in this language (coming soon: in English)

Related files

Authors

Keywords

Internet, hyvinvointi, itsearviointi, itsetunto, mediankäyttö, minäkuva, ostokäyttäytyminen, ulkonäkö, vapaa-aika

Abstract

Kyselyssä selvitettiin vastaajien suhdetta ulkonäköön sekä ulkonäön merkitystä arjessa ja yleisemmin suomalaisessa yhteiskunnassa. Arkielämä ja ulkonäkö -kyselytutkimus on kerätty osana tutkimushanketta Suomi ulkonäköyhteiskuntana: väestötason tarkastelu ulkonäköä koskevista arvoista, asenteista, normeista ja niiden muutoksesta. Kysely on jatkoa vuonna 2011 kerätylle Arkielämä ja hyvinvointi -kyselylle.

Kysely alkaa ulkonäköön ja siihen kohdistuvaan kulutukseen liittyvillä kysymyksillä. Seuraavaksi selvitetään laajasti vastaajan suhdetta omaan ulkonäköönsä ja sen vaikutuksiin elämässä. Edelleen kysytään niin perinteisen median kuin sosiaalisen ja verkkomedian käytöstä. Lopuksi kysytään vielä siitä, miten vastaaja viettää vapaa-aikaansa ja millaisia harrastuksia hänellä on. Kysely toteutettiin split ballot -tekniikalla: puolet vastaajista vastasivat miehiä koskeviin väitteisiin ja puolet naisia koskeviin väitteisiin kysymyksissä 20 ja 21.

Taustamuuttujina ovat muun muassa vastaajan syntymävuosi, sukupuoli, elämäntilanne, koulutustaso, talouden koko, tulotaso sekä ammatti (ISCO-08-luokitus). Lisäksi mahdollisen puolison ammatti sekä puolison ja vastaajan vanhempien koulutustaso.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.