FSD3515 Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan jäsenkysely 2020

Authors

  • Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö (Otus)

Keywords

asuminen, järjestötoiminta, kampukset, korkeakouluopiskelu, opiskelijat, palvelut, palvelutarpeet, soluasunnot, tapahtumat, vaikuttaminen, vapaa-aika, yhteisöasuminen, yhteisöviestintä, yliopistot, ylioppilaskunnat

Abstract

Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan jäsenille tehdyssä kyselyssä selvitettiin jäsenten kokemuksia ja mielipiteitä ylioppilaskunnan tuottamien palveluiden tarpeellisuudesta, laadusta ja niihin liittyvästä viestinnästä. Tutkimuksen on toteuttanut Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus ja rahoittanut Aalto-yliopiston ylioppilaskunta (AYY).

Aluksi vastaajilta kysyttiin taustatietoja muun muassa heidän opiskelutilanteestaan ja asumisestaan. Seuraavaksi kartoitettiin vastaajien tyytyväisyyttä heidän nykyiseen asuntoonsa sekä välimatkaan asunnon ja pääasiallisen opiskelupaikan välillä. Lisäksi vastaajilta tiedusteltiin näkemyksiä soluasumisesta ja kimppakämpässä asumisesta, asumisen yhteisöllisyyteen liittyvien asioiden tärkeydestä sekä yhdessä asumiseen liittyvistä käytännöistä esimerkiksi tavaroiden ja tilojen jakamisen suhteen. Asumiseen liittyen vastaajilta kysyttiin myös opiskeluajan asumiseen liittyvien valintojen perusteista.

Ylioppilaskunnan viestintään liittyen kysyttiin, mitä viestintäkanavia vastaaja seuraa ja kuinka usein. Lisäksi kysyttiin ensisijaisista tiedonlähteistä sekä mieluisimmista kanavista saada palvelua ja olla yhteydessä ylioppilaskuntaan. Seuraavaksi vastaajilta tiedusteltiin ylioppilaskunnan tuottamien palveluiden tarpeellisuudesta ja käytöstä sekä Otaniemen palvelutoimiston aukioloajoista ja viimeisimmästä palvelupistekokemuksesta. Lisäksi tiedusteltiin ylioppilaskunnan piirissä tapahtuvasta (yhdistys)toiminnasta, tapahtumiin osallistumisesta ja mielipiteistä opiskelijatapahtumiin liittyen. Lopuksi kysyttiin vielä opiskelijan arjen ongelmista ja mahdollisuudesta vaikuttaa niihin sekä edustajistovaaleihin osallistumisesta ja niissä äänestämisestä.

Taustamuuttujina kyselyssä ovat asumis- ja opiskelutilanteeseen liittyvien muuttujien lisäksi muun muassa äidinkieli, sukupuoli, ikäluokka ja kokemus vähemmistöön kuulumisesta.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.