FSD3521 Työelämässä koettu häpeä -kirjoitusaineisto 2020-2021

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Lehtonen, Seija (Tampereen yliopisto)

Keywords

alemmuudentunne, häpeä, itsetunto, tunteet, työelämä, työhyvinvointi, työilmapiiri, työpaikkakiusaaminen, työsyrjintä, työyhteisöt, ylemmyydentunne

Abstract

Aineisto sisältää kirjoituskutsulla kerättyjä kirjoituksia liittyen työelämässä koettuun häpeään. Aineisto on kerätty alun perin tutkielmaan, jossa selvitettiin, mikä työelämässä aiheuttaa häpeän tunnetta.

Sosiaalisen median kanavilla levitetyssä kirjoituskutsussa vastaajia pyydettiin kirjoittamaan vapaamuotoinen tarina kokemastaan häpeästä työelämässä. Kirjoituskutsussa ohjeistettiin, että tarina sai olla esimerkiksi muisto vuosien takaa tai tapahtuma lähiajalta. Se sai olla yksittäinen tapahtuma tai pidempään jatkunut tilanne, jossa vastaaja oli kokenut häpeää toistuvasti. Kirjoitusohjeissa tarjottiin mahdollisuutta kuvailla kirjoituksessa sitä, mitä vastaajan mielessä tapahtui häpeän hetkellä ja mistä syystä hän tunsi häpeää. Ohjaavissa kysymyksissä kysyttiin esimerkiksi myös, millaisia ajatuksia tilanne vastaajassa herätti, miten hän reagoi ja toimi, sekä sitä, miten häpeän kokeminen vastaajan mielestä vaikutti häneen itseensä ja muihin.

Taustatietona kysyttiin sukupuolta, ikäryhmää, koulutusta sekä sitä, millä alalla vastaaja työskenteli häpeäkokemuksen aikana. Aineistosta on tehty jatkokäyttäjälle html-versio, jonka hakemiston avulla kirjoituksia on helppo selata.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.