FSD3521 Työelämässä koettu häpeä -kirjoitusaineisto 2020-2021

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Lehtonen, Seija (Tampereen yliopisto)

Asiasanat

alemmuudentunne, häpeä, itsetunto, tunteet, työelämä, työhyvinvointi, työilmapiiri, työpaikkakiusaaminen, työsyrjintä, työyhteisöt, ylemmyydentunne

Sisällön kuvaus

Aineisto sisältää kirjoituskutsulla kerättyjä kirjoituksia liittyen työelämässä koettuun häpeään. Aineisto on kerätty alun perin tutkielmaan, jossa selvitettiin, mikä työelämässä aiheuttaa häpeän tunnetta.

Sosiaalisen median kanavilla levitetyssä kirjoituskutsussa vastaajia pyydettiin kirjoittamaan vapaamuotoinen tarina kokemastaan häpeästä työelämässä. Kirjoituskutsussa ohjeistettiin, että tarina sai olla esimerkiksi muisto vuosien takaa tai tapahtuma lähiajalta. Se sai olla yksittäinen tapahtuma tai pidempään jatkunut tilanne, jossa vastaaja oli kokenut häpeää toistuvasti. Kirjoitusohjeissa tarjottiin mahdollisuutta kuvailla kirjoituksessa sitä, mitä vastaajan mielessä tapahtui häpeän hetkellä ja mistä syystä hän tunsi häpeää. Ohjaavissa kysymyksissä kysyttiin esimerkiksi myös, millaisia ajatuksia tilanne vastaajassa herätti, miten hän reagoi ja toimi, sekä sitä, miten häpeän kokeminen vastaajan mielestä vaikutti häneen itseensä ja muihin.

Taustatietona kysyttiin sukupuolta, ikäryhmää, koulutusta sekä sitä, millä alalla vastaaja työskenteli häpeäkokemuksen aikana. Aineistosta on tehty jatkokäyttäjälle html-versio, jonka hakemiston avulla kirjoituksia on helppo selata.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.