FSD3526 Tiede maailmankuvissa ja arkiajattelussa 2019-2020

The dataset is (C) available for research only (including Master's, doctoral and Polytechnic/University of Applied Sciences Master's theses). The dataset may not be used for teaching, study (e.g. seminar papers, essays) or other theses (Bachelor's theses or equivalent).

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Haimila, Roosa (Helsingin yliopisto. Teologian tiedekunta)
  • Taira, Teemu (Helsingin yliopisto. Teologian tiedekunta)

Keywords

arvostus, eksistenssi, henkisyys, kuolemattomuus, luonto, maailmankaikkeus, maailmankuva, merkitykset (semantiikka), moraali, tiede, usko, uskomukset

Abstract

Tutkimus kartoittaa suomalaisten tiedettä arvostavia maailmankuvia. Tutkimuksessa selvitetään tieteen merkitystä suomalaisille sekä sitä, miten tiedettä arvostavat vastaavat niin sanottuihin perimmäisiin kysymyksiin. Tutkimuksen on rahoittanut Suomen Kulttuurirahasto.

Aluksi kartoitettiin tiedekäsityksiä erilaisin mielipideväittämin. Vastaajia pyydettiin arvioimaan tieteen merkitystä muun muassa elämän ymmärtämiselle, tarkoituksen kokemukselle ja moraalille. Kysyttiin myös, miten tieteen koetaan vaikuttavan näkemyksiin kuolemattomuudesta tai siitä, miten ihminen tuntee kiinnittyvänsä ihmiskuntaan ja maailmankaikkeuteen.

Maailmankuvaa selvitettiin kysymällä mielipiteitä esimerkiksi maailman oikeudenmukaisuudesta, kohtalosta ja kuolemanjälkeisestä elämästä. Vastaajia pyydettiin arvioimaan myös luontoa koskevia väitteitä muun muassa maapallon ja elävien olentojen syntyyn, luonnonvalintaan ja maailmassa vaikuttaviin voimiin liittyen. Lopuksi vastaajia pyydettiin täyttämään kirjoittajien suomeen kääntämä tiedeuskon mittari (ks. lisää mittarista Farias, M., Newheiser, A.-K., Kahane, G., & de Toledo, Z. (2013). Scientific faith: Belief in science increases in the face of stress and existential anxiety. Journal of Experimental Social Psychology, 49(6), 1210 - 1213. https://doi.org/10.1016/j.jesp.2013.05.00).

Taustamuuttujina ovat sukupuoli, ikäryhmä, koulutusvuodet, henkisyys, uskonnolliseen yhdyskuntaan kuuluminen, jumalausko, katsomus sekä mahdollinen nykyinen tai aiempi työskentely tutkimuslaitoksessa ja tieteenala.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.