FSD3526 Tiede maailmankuvissa ja arkiajattelussa 2019-2020

Aineisto on käytettävissä (C) vain tutkimukseen ja ylempiin opinnäytteisiin (esim. väitöstutkimukseen, pro graduun ja ylemmän AMK-tutkinnon opinnäytetyöhön). Aineistoa ei saa käyttää opetukseen, opiskeluun (esim. harjoitustöihin) tai alempiin opinnäytteisiin.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Haimila, Roosa (Helsingin yliopisto. Teologian tiedekunta)
  • Taira, Teemu (Helsingin yliopisto. Teologian tiedekunta)

Asiasanat

arvostus, eksistenssi, henkisyys, kuolemattomuus, luonto, maailmankaikkeus, maailmankuva, merkitykset (semantiikka), moraali, tiede, usko, uskomukset

Sisällön kuvaus

Tutkimus kartoittaa suomalaisten tiedettä arvostavia maailmankuvia. Tutkimuksessa selvitetään tieteen merkitystä suomalaisille sekä sitä, miten tiedettä arvostavat vastaavat niin sanottuihin perimmäisiin kysymyksiin. Tutkimuksen on rahoittanut Suomen Kulttuurirahasto.

Aluksi kartoitettiin tiedekäsityksiä erilaisin mielipideväittämin. Vastaajia pyydettiin arvioimaan tieteen merkitystä muun muassa elämän ymmärtämiselle, tarkoituksen kokemukselle ja moraalille. Kysyttiin myös, miten tieteen koetaan vaikuttavan näkemyksiin kuolemattomuudesta tai siitä, miten ihminen tuntee kiinnittyvänsä ihmiskuntaan ja maailmankaikkeuteen.

Maailmankuvaa selvitettiin kysymällä mielipiteitä esimerkiksi maailman oikeudenmukaisuudesta, kohtalosta ja kuolemanjälkeisestä elämästä. Vastaajia pyydettiin arvioimaan myös luontoa koskevia väitteitä muun muassa maapallon ja elävien olentojen syntyyn, luonnonvalintaan ja maailmassa vaikuttaviin voimiin liittyen. Lopuksi vastaajia pyydettiin täyttämään kirjoittajien suomeen kääntämä tiedeuskon mittari (ks. lisää mittarista Farias, M., Newheiser, A.-K., Kahane, G., & de Toledo, Z. (2013). Scientific faith: Belief in science increases in the face of stress and existential anxiety. Journal of Experimental Social Psychology, 49(6), 1210 - 1213. https://doi.org/10.1016/j.jesp.2013.05.00).

Taustamuuttujina ovat sukupuoli, ikäryhmä, koulutusvuodet, henkisyys, uskonnolliseen yhdyskuntaan kuuluminen, jumalausko, katsomus sekä mahdollinen nykyinen tai aiempi työskentely tutkimuslaitoksessa ja tieteenala.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.