FSD3545 Videopelaaminen koronapandemian aikana: haastattelut 2020

The dataset is (C) available for research only (including Master's, doctoral and Polytechnic/University of Applied Sciences Master's theses). The dataset may not be used for teaching, study (e.g. seminar papers, essays) or other theses (Bachelor's theses or equivalent).

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Karhulahti, Veli-Matti (Jyväskylän yliopisto. Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta)
  • Nerg, Henri (Jyväskylän yliopisto. Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta)
  • Päivinen, Antti (Jyväskylän yliopisto. Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta)

Keywords

COVID-19, ajankäyttö, harrastukset, kokemukset, koronavirukset, pelaajat, pelaaminen, pelit, poikkeusolot, sosiaaliset suhteet

Abstract

Aineisto koostuu kymmenestä haastattelusta, joilla kartoitettiin koronapandemian vaikutuksia arkielämään ja kerättiin tietoa haastateltavien pelikokemuksista ja ajankäytöstä. Aineistonkeruu on tehty osana tutkimusta, jota on rahoittanut Jyväskylän yliopisto ja Suomen Akatemia (312397).

Haastateltavat poimittiin online-pelitapahtumista ja haastattelut toteutettiin verkon välityksellä Zoom-alustalla. Haastatteluissa selvitettiin, millaista pelaaminen on korona-aikana ollut ja mitä kokemuksia siihen on liittynyt. Haastateltavilta kysyttiin tarkemmin, mitkä pelikokemukset ovat erityisesti jääneet mieleen viimeisen kuukauden aikana. Lisäksi kysyttiin, mitä muuta kuin pelaamista haastateltava tekee vapaa-aikana.

Taustatietoina on kysytty sukupuolta ja päätoimea. Aineistosta on tehty jatkokäyttäjälle html-versio, jonka hakemiston avulla kirjoituksia on helppo selata.

Study description in machine readable DDI-C 2.5 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.