FSD3545 Videopelaaminen koronapandemian aikana: haastattelut 2020

Aineisto on käytettävissä (C) vain tutkimukseen ja ylempiin opinnäytteisiin (esim. väitöstutkimukseen, pro graduun ja ylemmän AMK-tutkinnon opinnäytetyöhön). Aineistoa ei saa käyttää opetukseen, opiskeluun (esim. harjoitustöihin) tai alempiin opinnäytteisiin.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Karhulahti, Veli-Matti (Jyväskylän yliopisto. Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta)
  • Nerg, Henri (Jyväskylän yliopisto. Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta)
  • Päivinen, Antti (Jyväskylän yliopisto. Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta)

Asiasanat

COVID-19, ajankäyttö, harrastukset, kokemukset, koronavirukset, pelaajat, pelaaminen, pelit, poikkeusolot, sosiaaliset suhteet

Sisällön kuvaus

Aineisto koostuu kymmenestä haastattelusta, joilla kartoitettiin koronapandemian vaikutuksia arkielämään ja kerättiin tietoa haastateltavien pelikokemuksista ja ajankäytöstä. Aineistonkeruu on tehty osana tutkimusta, jota on rahoittanut Jyväskylän yliopisto ja Suomen Akatemia (312397).

Haastateltavat poimittiin online-pelitapahtumista ja haastattelut toteutettiin verkon välityksellä Zoom-alustalla. Haastatteluissa selvitettiin, millaista pelaaminen on korona-aikana ollut ja mitä kokemuksia siihen on liittynyt. Haastateltavilta kysyttiin tarkemmin, mitkä pelikokemukset ovat erityisesti jääneet mieleen viimeisen kuukauden aikana. Lisäksi kysyttiin, mitä muuta kuin pelaamista haastateltava tekee vapaa-aikana.

Taustatietoina on kysytty sukupuolta ja päätoimea. Aineistosta on tehty jatkokäyttäjälle html-versio, jonka hakemiston avulla kirjoituksia on helppo selata.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.