FSD3560 Kuudesluokkalaisten liikunta ja videopelaaminen 2015

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Kaskinen, Ari-Pekka (Turun yliopisto)
  • Katila, Rauli (Turun yliopisto)

Keywords

alakoululaiset, fyysinen aktiivisuus, konsolipelit, kouluikäiset, lapset (ikäryhmät), liikunta, liikuntatottumukset, pelaaminen, penkkiurheilu, urheilu, varhaisnuoret, videopelit

Abstract

Aineistossa selvitetään Suomessa peruskoulua käyvien kuudesluokkalaisten tottumuksia liikuntaa, penkkiurheilua ja videopelaamista koskien.

Aluksi vastaajilta tiedusteltiin, kuinka paljon he harrastavat vapaa-ajalla liikuntaa tai urheilua ilman aikuisen ohjausta sekä aikuisen ohjauksessa. Lisäksi kysyttiin, kuinka tärkeää liikunnan tai urheilun harrastaminen vastaajalle itselleen on.

Seuraavaksi esitettiin kysymyksiä liittyen penkkiurheiluun ja sen tärkeyteen vastaajalle. Kysymykset koskivat liikunnan tai urheilun seuraamista niin paikan päällä liikuntapaikoilla kuin eri tiedotusvälineiden välityksellä. Kyselyn lopuksi vastaajilta tiedusteltiin, pelaavatko he erilaisia tietokone- ja konsolipelejä. Kiinnostuneita oltiin myös pelaamisen tärkeydestä vastaajalle.

Taustamuuttujana aineistossa on sukupuoli.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.