FSD3563 18-25 -vuotiaiden kokemuksia kasvomaskien käytöstä COVID-19 -pandemian aikana Suomessa 2020-2021

The dataset is (C) available for research only (including Master's, doctoral and Polytechnic/University of Applied Sciences Master's theses). The dataset may not be used for teaching, study (e.g. seminar papers, essays) or other theses (Bachelor's theses or equivalent).

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

Keywords

COVID-19, haasteet (ongelmat), hengityksensuojaimet, kasvosuojaimet, kokemukset, koronavirukset, koti, pandemiat, perheet, rajoitukset, sosiaaliset suhteet, suojautuminen, ystävät

Abstract

Aineisto koostuu 18-25-vuotiaiden pääkaupunkiseudulla asuvien henkilöiden haastatteluista, joissa haastateltavat pohtivat kokemuksiaan kasvomaskien käytöstä koronaviruspandemian aikana. Tutkimus on osa Suomen Akatemian rahoittamaa Citizen Shield -hanketta.

Haastatteluissa haastateltavat kertovat millaisia kasvomaskeja ovat käyttäneet ja pohtivat edelleen miksi ovat päätyneet käyttämään kyseistä kasvomaskityyppiä sekä millaiset ominaisuudet tekevät tästä kasvomaskityypistä haastateltavalle hyvän tai huonon. Lisäksi oltiin kiinnostuneita siitä, millaisia haasteita kasvomaskien käyttäminen on mahdollisesti luonut sekä siitä, että tuntuvatko jotkin kasvomaskien ominaisuudet hankalilta tai epämiellyttäviltä. Edelleen haastateltavilta kysyttiin tilanteista, joissa kasvomaskin käyttö on joko helppoa tai hankalaa. Haastateltavilta tiedusteltiin myös syitä, miksi he käyttävät kasvomaskia. Haastattelujen lopussa haastateltavat pääsivät myös pohtimaan omaa unelmien suojainta ajatellen mahdollisia tulevia pandemioita.

Taustatietoina on mainittu haastattelupäivämäärä sekä haastateltavan sukupuoli, asema ja ikä. Aineistosta on tehty html-versio, jonka hakemiston avulla haastatteluja on helppo selata.

Study description in machine readable DDI-C 2.5 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.