FSD3585 Rekrytoijien näkemyksiä työttömyysjaksojen vaikutuksista rekrytointiin 2021

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Ritola, Emmi (Tampereen yliopisto)

Keywords

ansioluettelot, hakumenettelyt, osatyökykyiset, rekrytointi, työhaastattelut, työnhaku, työttömyys

Abstract

Aineisto koostuu kirjoituskutsulla kerätyistä kirjoituksista, joissa rekrytointityötä tekevät henkilöt pohtivat työnhakijan työttömyyden tai ansioluettelossa näkyvien työttömyysjaksojen mahdollisia vaikutuksia rekrytointiin. Aineisto on kerätty alun perin pro gradu -tutkielmaan.

Kirjoituskutsulla etsittiin henkilöitä, joilla olisi kokemusta rekrytointityöstä ammatissaan. Kutsussa pyydettiin pohtimaan erityisesti sitä, mitä näkökulmia ja huomioitavia seikkoja liittyy työttömän tai osatyökykyisen rekrytointiin rekrytoijan näkökulmasta. Kirjoituskutsussa vastaajille annettiin useita apukysymyksiä kirjoittamisen helpottamiseksi ja ohjaamiseksi. Apukysymyksissä kysyttiin mm. sitä, kiinnittääkö vastaaja rekrytoidessaan huomiota työnhakijan työttömyysjaksoihin, millaisia kokemuksia vastaajalla on tuetusta työllistämisestä ja mikä voisi lisätä kiinnostusta rekrytoida erityisesti työttömiä.

Taustatietona kysyttiin sukupuolta, ikäryhmää sekä sitä, minkä toimialan tehtäviin vastaaja rekrytoi. Arkistoinnin yhteydessä taustatiedoista tuotettiin erillinen html-hakemisto, jonka avulla aineistoa on helppo selata.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.